Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

28 november 2018

Val 2018

Rapporten redogör för resultatet i kommunalvalet i Stockholm 2018 med jämförelser mot tidigare val och mellan stadens delar, samt kort om stockholmarnas landstingsval och riksdagsval.

27 november 2018

Hyror 2018

I rapporten redovisas genomsnittlig årshyra per kvadratmeter i Stockholms stad år 2018 utifrån lägenhetsstorlek, område och nybyggnadsår.

30 oktober 2018

Basområdeslistan 2018

Rapporten är en beskrivning av Stockholms stads områdesindelningar för innevarande år. Dessutom visas folkmängden i åtta åldersklasser för varje delområde.