Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

4 november 2016

Ohälsotal i Stockholm 2015

I rapporten Ohälsotal i Stockholm 2015 beskrivs utvecklingen av ohälsotalet för Stockholms stad över tid samt fördelat på stadsdelsförvaltning, kön och ålder.

30 juni 2016

Befolkningsöversikt 2015

I rapportserien Statistik om Stockholm publiceras årligen rapporten Befolkningsöversikt. Årets upplaga av rapporten innehåller en översikt över befolkningens struktur år 2015 samt dess förändringar.

30 juni 2016

Bostadsbyggandet 2015

Bostadsbyggandet 2015 är en rapport i serien Statistik om Stockholm där byggandet under året redovisas.