Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

4 april 2019

Arbetssökande i stadsdelsområdena 2018

I rapporten presenteras arbetssökandestatistik för Stockholms stad och dess stadsdelsförvaltningar år 2018 samt över tid. Rapporten fokuserar på de inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och statistiken redovisas per bland annat kön, ålder, födelseregion, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå.

18 december 2018

Statistisk årsbok för Stockholm 2019

Statistisk årsbok för Stockholm är en publikation där Stockholm presenteras med hjälp av siffror. Den innehåller uppskattningsvis runt 70 000 sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm.

28 november 2018

Val 2018

Rapporten redogör för resultatet i kommunalvalet i Stockholm 2018 med jämförelser mot tidigare val och mellan stadens delar, samt kort om stockholmarnas landstingsval och riksdagsval.