Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

14 juni 2018

Inkomster i Stockholm 2016

I denna rapport redovisas inkomster för individer och hushåll i Stockholms stad år 2016.

30 maj 2018

Bostadsbyggandet 2017

Bostadsbyggandet 2017 är en rapport i serien Statistik om Stockholm där bostadsbyggandet under året redovisas.

25 april 2018

Ekonomiskt bistånd 2017

I rapporten presenteras utvecklingen för ekonomiskt bistånd i Stockholms stad och de 14 stadsdelsförvaltningarna år 2017.