Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

30 oktober 2018

Basområdeslistan 2018

Rapporten är en beskrivning av Stockholms stads områdesindelningar för innevarande år. Dessutom visas folkmängden i åtta åldersklasser för varje delområde.

12 oktober 2018

Ohälsotal i Stockholm 2017

I rapporten Ohälsotal i Stockholm 2017 beskrivs utvecklingen av ohälsotalet för Stockholms stad över tid samt fördelat på stadsdelsförvaltning, kön och ålder.

27 juni 2018

Befolkningsprognos 2018

Befolkningsprognos 2018 är en rapport i serien Statistik om Stockholm och redovisar resultat och översiktligt de antaganden som är gjorda för Stockholms stads befolkningsprognos perioden 2018-2027.