Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

6 oktober 2017

Ohälsotal i Stockholm 2016

I rapporten Ohälsotal i Stockholm 2016 beskrivs utvecklingen av ohälsotalet för Stockholms stad över tid samt fördelat på stadsdelsförvaltning, kön och ålder.

30 juni 2017

Bostadsbyggandet 2016

Bostadsbyggandet 2016 är en rapport i serien Statistik om Stockholm där bostadsbyggandet under året redovisas.

27 juni 2017

Befolkningsöversikt 2016

I rapportserien Statistik om Stockholm publiceras årligen rapporten Befolkningsöversikt. Årets upplaga av rapporten innehåller en översikt över befolkningens struktur år 2016 samt dess förändringar.