Statistik om Stockholm

Översiktlig statistik

Diagram över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen för olika stadsdelsområden i Stockholm.

Detaljerad statistik

Befolkning, arbetsmarknad, inkomst, bostäder, ohälsa, utbildning med fler ämnen i siffror som också kan laddas hem.

Områdesfakta

Samlad statistik efter område i ett faktablad som presenterar allt från arbetslöshet till prognostiserad befolkning och utbildningsnivå.

Historisk fakta

Med hjälp av tabellerna under Historisk statistik får du tillgång till en lång tidsserie tillbaka i tiden, i vissa fall ända från 1800-talet.

Statistik på karta

Statistik presenterat på karta över Stockholm. Kartor finns för bl.a. befolkning, bostäder och inkomster.

Publikationer

Statistiska publikationer om Stockholm och dess befolkning. Här kan ni även anmäla att prenumerera på dessa.

Nyheter

22 juni 2017

Befolkningsprognos 2017

Befolkningsprognos 2017 är en rapport i serien Statistik om Stockholm och redovisar resultat och översiktligt de antaganden som är gjorda för Stockholms stads befolkningsprognos perioden 2017-2026.

8 juni 2017

Inkomster i Stockholm 2015

I rapporten redovisas inkomsttagarna i Stockholms kommun och deras inkomster under 2015 efter sektor, näringsgren och kön.

7 juni 2017

Förvärvsarbetande i Stockholm 2015

I rapporten redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden totalt och dels fördelat på stadsdelsområde.