fodda doda

Antalet födda i Stockholm har varierat kraftigt. 1929 föddes knappt 5 000 barn. Femton år senare, 1944 och 1945, föddes tre gånger så många barn.

Nästa topp kom 1990 med nära 10 000 födda. Efter en mindre svacka är barnafödandet nu åter stort med drygt 12 800 födda 2008.

Antalet döda var efter förra sekelskiftet kring 5 000 per år. Antalet ökade fram till 1976 då nästan 10 000 avled.

Efter 1988 har dödsfallen successivt minskat ner till drygt 7 000 per år.