nybyggda_lagenheter

Innerstaden dominerade bostadsbyggandet fram till 1941. Under perioden 1924-1940 byggdes där 80 000 lägenheter. Bostadsbyggandet i Söderort tog ordentlig fart 1942/43. Det låg på en hög nivå ända till slutet av 60-talet. Sammanlagt byggdes där 110 000 lägenheter.

Västerort har haft två kraftiga utbyggnadsperioder, dels under 50-talet, dels från slutet av 60-talet och hela 70-talet med sammanlagt över 50 000 lägenheter. Sedan 1977 har det totala bostadsbyggandet i staden legat på i genomsnitt 2 000 - 3 000 lägenheter per år. Efter år 2000 har bostadsbyggandet sucessivt ökat upp mot 4000 lägenheter per år.