Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna efter verksamhetsområde 2016-12-31
Monthly employed by activity              
Verksamhetsområde            
Politisk Individ Infra- Förskole- Äldre- Stöd och Fritid Totalt
verksamhet, och struktur, verk- omsorg  service till  och
gemensam familje- stads- samhet personer med  kultur
admini- omsorg miljö, och funktions-
stration skydd skolbarn- nedsättning
      m m omsorg        
Västerort 173 973 11 2 390 1 259 504 120 5 431
Rinkeby-Kista 44 351 2 548 110 151 51 1 257
Spånga-Tensta 48 203 5 453 58 132 27 926
Hässelby-Vällingby 51 281 1 665 453 140 22 1 613
Bromma 30 138 3 724 638 81 20 1 635
Inre staden 117 484 17 2 312 1 309 404 61 4 704
Kungsholmen 29 70 - 526 401 146 10 1 182
Norrmalm 24 70 13 475 213 28 15 838
Östermalm 24 101 - 505 266 46 17 959
Södermalm 40 243 4 806 429 184 19 1 725
Söderort 206 1 148 22 3 981 2 328 940 117 8 742
Enskede-Årsta-Vantör 42 319 6 971 1 014 253 43 2 648
Skarpnäck 26 141 2 495 104 15 21 804
Farsta 27 211 3 562 282 105 29 1 219
Älvsjö 20 53 2 305 178 114 13 685
Hägersten-Liljeholmen 44 216 2 1 237 504 288 10 2 301
Skärholmen 47 208 7 411 246 165 1 1 085
Hela staden 496 2 605 50 8 683 4 896 1 848 298 18 877
Källa: Sweco
Anm. Som månadsavlönade räknas tillsvidareanställda (dvs "fast" anställda) och tidsbegränsat anställda (vikarier).
Senast uppdaterad: 2017-07-04