Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna efter verksamhetsområde 2017-12-31.
Stockholm
Monthly employed by activity              
Verksamhetsområde            
Politisk Individ Infra- Förskole- Äldre- Stöd och Fritid Totalt
verksam- och struktur, verk- omsorg  service till  och
het, ge- familje- stads- samhet personer med  kultur
mensam omsorg miljö, och funktionsned-
admini- skydd skolbarn- sättning
  stration   m m omsorg        
Västerort 172 1 058 11 2 369 1 240 596 136 5 582
Rinkeby-Kista              50 373  - 528 126 155 47 1 280
Spånga-Tensta 43 212 5 440 55 145 38 938
Hässelby-Vällingby 47 329  - 684 432 135 32 1 661
Bromma 32 144  - 717 627 161 19 1 703
Inre staden 132 528 15 2 338 1 304 428 70 4 815
Kungsholmen 36 78  - 523 391 148 10 1 186
Norrmalm 28 70 10 480 215 28 14 845
Östermalm 28 111  - 538 270 55 24 1 026
Södermalm 40 269 5 797 428 197 22 1 758
Söderort 206 1 183 20 3 962 2 363 1 021 152 8 917
Enskede-Årsta-Vantör      53 340 6 998 968 249 59 2 673
Skarpnäck 25 141  - 474 205 15 26 888
Farsta 29 209  - 569 283 163 34 1 289
Älvsjö 19 59  - 305 173 116 15 689
Hägersten-Liljeholmen 42 212  - 1 244 492 302 17 2 311
Skärholmen 38 222 6 372 242 176  - 1 067
Hela staden 510 2 769 46 8 669 4 907 2 045 358 19 314
Källa:Sweco
Anm. Som månadsavlönade räknas tillsvidareanställda (dvs "fast" anställda) och tidsbegränsat anställda (vikarier).
Senast uppdaterad: 2018-06-20