Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling 2016. Stockholm
Economically active population and commuters        
Dagbe- Nattbe- Bor och Inpendlare från Utpendlare till Netto-
folkning folkning arbetar i Övriga Annan Övriga Annan pend-
området staden kom- staden kom- ling
          mun   mun1  
Västerort 96 958 114 016 18 815 30 925 47 218 60 539 34 662 -17 058
Rinkeby-Kista 43 085 19 887 4 165 13 556 25 364 8 928 6 794 23 198
Spånga-Tensta 10 323 16 540 2 172 3 513 4 638 8 858 5 510 -6 217
Hässelby-Vällingby 13 481 35 431 5 873 3 517 4 091 19 094 10 464 -21 950
Bromma 30 069 42 158 6 605 10 339 13 125 23 659 11 894 -12 089
Inre staden 432 144 197 928 54 569 178 020 199 555 96 128 47 231 234 216
Kungsholmen 71 442 42 901 8 090 29 048 34 304 24 048 10 763 28 541
Norrmalm 173 861 41 786 15 757 75 695 82 409 15 869 10 107 132 075
Östermalm 91 648 38 517 11 341 36 785 43 522 18 364 8 865 53 131
Södermalm 95 193 74 724 19 381 36 492 39 320 37 847 17 496 20 469
Söderort 125 291 187 462 27 359 42 558 55 374 109 101 51 002 -62 171
Enskede-Årsta-Vantör 39 301 53 288 8 727 13 465 17 109 30 174 14 402 -13 987
Skarpnäck 9 707 25 425 2 989 3 020 3 698 16 343 6 078 -15 718
Farsta 12 701 28 205 3 714 3 896 5 091 16 638 7 853 -15 504
Älvsjö 8 561 14 363 1 547 3 224 3 790 8 409 4 407 -5 802
Hägersten-Liljeholmen 45 141 50 765 7 898 15 812 21 431 29 330 13 537 -5 624
Skärholmen 9 880 15 416 2 484 3 141 4 255 8 207 4 725 -5 536
Hela staden2 675 539 499 995 366 870 - 308 669 - 133 125 175 544
Källa: SCB/Sweco
1 Inkl utomlands, på havet m m.
2 Inkl personer med arbetsplats som ej kan bestämmas till ett geografiskt område.
Senast uppdaterad: 2018-04-19