Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling 2015. Stockholm
Economically active population and commuters        
Dagbe- Nattbe- Bor och Inpendlare från Utpendlare till Netto-
folkning folkning arbetar i Övriga Annan Övriga Annan pend-
området staden kom- staden kom- ling
          mun   mun1  
Västerort 94 965 110 821 18 485 30 499 45 981 58 889 33 447 -15 856
Rinkeby-Kista 43 086 19 027 4 084 13 815 25 187 8 545 6 398 24 059
Spånga-Tensta 10 572 16 047 2 197 3 643 4 732 8 501 5 349 -5 475
Hässelby-Vällingby 12 787 34 501 5 716 3 261 3 810 18 594 10 191 -21 714
Bromma 28 520 41 246 6 488 9 780 12 252 23 249 11 509 -12 726
Inre staden 418 049 196 099 54 098 172 190 191 761 95 483 46 458 222 010
Kungsholmen 68 703 42 768 8 012 28 117 32 574 24 009 10 747 25 935
Norrmalm 165 026 41 509 15 255 71 748 78 023 16 250 9 950 123 571
Östermalm 89 921 37 559 11 285 36 096 42 540 17 783 8 485 52 368
Södermalm 94 399 74 263 19 546 36 229 38 624 37 441 17 276 20 136
Söderort 127 817 183 580 27 556 44 126 56 135 106 543 49 472 -55 754
Enskede-Årsta-Vantör 38 544 52 676 8 699 13 155 16 690 29 936 14 041 -14 132
Skarpnäck 9 662 24 981 3 067 3 014 3 581 15 943 5 962 -15 310
Farsta 15 601 27 720 3 903 5 043 6 655 16 249 7 568 -12 119
Älvsjö 8 425 14 107 1 546 3 188 3 691 8 351 4 210 -5 682
Hägersten-Liljeholmen 45 781 49 214 7 846 16 589 21 346 28 265 13 103 -3 433
Skärholmen 9 804 14 882 2 495 3 137 4 172 7 799 4 588 -5 078
Hela staden2 640 831 490 500 361 447 293 877 129 377 150 400
Källa:SCB/Sweco
1 Inkl utomlands, på havet m m.
2 Inkl personer med arbetsplats som ej kan bestämmas till ett geografiskt område.
Senast uppdaterad: 2017-08-28