Personer med någon form av äldreomsorg1 efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning2 2016-2018. Stockholm
Persons with some kind of old age care by district
Personer med någon form av äldreomsorg
Antal                     % av bef 3                  
jan 2016   jan 2017   jan 2018   jan 2016   jan 2017   jan 2018  
65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt-
  år år liga   år år liga   år år liga   år år liga   år år liga   år år liga
Västerort 1 937 4 733 6 670 1 985 4 667 6 652 2 048 4 600 6 648 8.2 52.0 20.3 8.2 51.6 20.0 8.3 50.7 19.7
Rinkeby-Kista 500 645 1 145 509 643 1 152 508 617 1 125 11.0 55.4 20.0 10.9 54.4 19.6 10.6 51.1 18.7
Spånga-Tensta 326 631 957 334 624 958 323 618 941 9.0 50.4 19.6 9.2 50.0 19.6 8.8 49.2 19.0
Hässelby-Vällingby 589 1 835 2 424 630 1 807 2 437 670 1 740 2 410 7.7 52.9 21.8 8.1 53.1 21.8 8.5 52.6 21.4
Bromma 522 1 622 2 144 512 1 593 2 105 547 1 625 2 172 6.6 50.6 19.2 6.3 49.6 18.6 6.6 49.1 18.8
Inre staden 2 619 7 349 9 968 2 725 7 231 9 956 2 831 7 322 10 153 5.7 48.4 16.3 5.8 48.1 16.0 5.8 47.6 15.9
Kungsholmen 494 1 384 1 878 499 1 356 1 855 505 1 367 1 872 5.8 47.4 16.5 5.7 46.8 16.0 5.6 46.1 15.7
Norrmalm 487 1 288 1 775 515 1 270 1 785 521 1 267 1 788 5.4 48.3 15.1 5.6 48.6 15.2 5.6 47.4 14.9
Östermalm 564 2 039 2 603 594 1 972 2 566 615 1 980 2 595 5.1 48.2 16.9 5.2 46.7 16.4 5.3 46.5 16.3
Södermalm 1 074 2 638 3 712 1 117 2 633 3 750 1 190 2 708 3 898 6.2 49.1 16.3 6.2 49.7 16.1 6.4 49.4 16.1
Söderort 2 597 7 872 10 469 2 701 7 714 10 415 2 862 7 550 10 412 7.8 51.0 21.4 7.8 51.6 21.1 8.0 51.7 20.7
Enskede-Årsta-Vantör 689 2 249 2 938 701 2 163 2 864 724 2 117 2 841 8.1 52.7 22.9 8.0 53.4 22.3 8.0 54.3 21.9
Skarpnäck 354 880 1 234 369 877 1 246 403 833 1 236 8.4 54.0 21.1 8.3 54.6 20.6 8.6 54.2 19.9
Farsta 442 1 807 2 249 472 1 750 2 222 496 1 736 2 232 7.2 51.5 23.3 7.6 52.6 23.2 7.7 53.4 23.1
Älvsjö 170 552 722 171 527 698 186 517 703 5.6 42.9 16.7 5.5 41.5 16.0 5.9 41.4 16.0
Hägersten-Liljeholmen 586 1 563 2 149 625 1 575 2 200 658 1 532 2 190 7.3 51.6 19.5 7.5 52.8 19.4 7.6 51.4 18.8
Skärholmen 356 821 1 177 363 822 1 185 395 815 1 210 10.1 47.6 22.4 10.2 47.7 22.5 10.8 48.5 22.7
Hela staden2 7 192 19 958 27 150   7 452 19 617 27 069   7 781 19 476 27 257   7.0 50.2 19.0 7.0 50.3 18.7 7.1 49.9 18.4
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
1 Avser verkställda beslut i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård, dagverksamhet, personlig assistans samt hemvårdsbidrag. 
En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse. I redovisningen av 2014 har det tillkommit hushållsgemensamma 
insatser eller insatser vid tillfällig vistelse.  Dessutom rapporteras avlösning och hemtjänst i ordinärt boende på ett nytt sätt, vilket påverkar antalet verkställda beslut.
2 Summan för hela staden inkluderar även de personer som Socialförvaltningen är biståndsbeslutande för.
3 Befolkning från KIR (Kommunens invånarregister) per 1 januari, vilken ger en preliminär uppgift i jämförelse med rapporterad befolkning per 31 dec.
Senast ändrad: 2018-05-24