Personer med någon form av äldreomsorg1 efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning2 2015-2017. Stockholm
Persons with some kind of old age care by district
Personer med någon form av äldreomsorg
Antal                     % av bef 3                  
jan 2015   jan 2016   jan 2017   jan 2015   jan 2016   jan 2017  
65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt- 65-79 80- samt-
  år år liga   år år liga   år år liga   år år liga   år år liga   år år liga
Västerort 1 864 4 719 6 583 1 937 4 733 6 670 1 985 4 667 6 652 8.1 51.7 20.4 8.2 52.0 20.3 8.2 51.6 20.0
Rinkeby-Kista 476 654 1 130 500 645 1 145 509 643 1 152 10.7 55.9 20.2 11.0 55.4 20.0 10.9 54.4 19.6
Spånga-Tensta 338 600 938 326 631 957 334 624 958 9.5 48.1 19.6 9.0 50.4 19.6 9.2 50.0 19.6
Hässelby-Vällingby 566 1 874 2 440 589 1 835 2 424 630 1 807 2 437 7.5 52.6 22.0 7.7 52.9 21.8 8.1 53.1 21.8
Bromma 484 1 591 2 075 522 1 622 2 144 512 1 593 2 105 6.4 50.7 19.3 6.6 50.6 19.2 6.3 49.6 18.6
Inre staden 2 399 7 316 9 715 2 619 7 349 9 968 2 725 7 231 9 956 5.4 48.6 16.3 5.7 48.4 16.3 5.8 48.1 16.0
Kungsholmen 456 1 387 1 843 494 1 384 1 878 499 1 356 1 855 5.6 48.1 16.7 5.8 47.4 16.5 5.7 46.8 16.0
Norrmalm 457 1 285 1 742 487 1 288 1 775 515 1 270 1 785 5.1 48.3 15.1 5.4 48.3 15.1 5.6 48.6 15.2
Östermalm 506 2 027 2 533 564 2 039 2 603 594 1 972 2 566 4.7 48.6 16.8 5.1 48.2 16.9 5.2 46.7 16.4
Södermalm 980 2 617 3 597 1 074 2 638 3 712 1 117 2 633 3 750 5.8 48.9 16.2 6.2 49.1 16.3 6.2 49.7 16.1
Söderort 2 530 7 949 10 479 2 597 7 872 10 469 2 701 7 714 10 415 7.8 50.2 21.7 7.8 51.0 21.4 7.8 51.6 21.1
Enskede-Årsta-Vantör 666 2 334 3 000 689 2 249 2 938 701 2 163 2 864 8.1 52.1 23.5 8.1 52.7 22.9 8.0 53.4 22.3
Skarpnäck 347 881 1 228 354 880 1 234 369 877 1 246 8.6 53.4 21.6 8.4 54.0 21.1 8.3 54.6 20.6
Farsta 433 1 784 2 217 442 1 807 2 249 472 1 750 2 222 7.2 50.1 23.2 7.2 51.5 23.3 7.6 52.6 23.2
Älvsjö 161 533 694 170 552 722 171 527 698 5.4 42.1 16.4 5.6 42.9 16.7 5.5 41.5 16.0
Hägersten-Liljeholmen 543 1 623 2 166 586 1 563 2 149 625 1 575 2 200 7.1 51.4 20.1 7.3 51.6 19.5 7.5 52.8 19.4
Skärholmen 380 794 1 174 356 821 1 177 363 822 1 185 10.8 46.5 22.4 10.1 47.6 22.4 10.2 47.7 22.5
Hela staden2 6 839 19 991 26 830   7 192 19 958 27 150   7 452 19 617 27 069   6.8 50.0 19.1 7.0 50.2 19.0 7.0 50.3 18.7
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
1 Avser verkställda beslut i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård, dagverksamhet, personlig assistans samt hemvårdsbidrag. 
En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse. I redovisningen av 2014 har det tillkommit hushållsgemensamma 
insatser eller insatser vid tillfällig vistelse.  Dessutom rapporteras avlösning och hemtjänst i ordinärt boende på ett nytt sätt, vilket påverkar antalet verkställda beslut.
2 Summan för hela staden inkluderar även de personer som Socialförvaltningen är biståndsbeslutande för.
3 Befolkning från KIR (Kommunens invånarregister) per 1 januari, vilken ger en preliminär uppgift i jämförelse med rapporterad befolkning per 31 dec.
Senast ändrad: 2017-06-13