Personer med någon form av äldreomsorg1 efter biståndsbeslutande 
stadsdelsförvaltning2 och regiform 2016-2018. Stockholm
Number of people with some kind of elderly care by local council and management form
Äldreomsorgstagare netto därav
Andel entreprenad3, % Andel privat regi3, %
  jan 2016 jan 2017 jan 2018   jan 2016 jan 2017 jan 2018   jan 2016 jan 2017 jan 2018
Västerort 6 670 6 652 6 648 9.5 8.7 7.1 46.1 46.3 46.7
Rinkeby-Kista 1 145 1 152 1 125 11.5 11.5 8.4 49.7 47.7 48.6
Spånga-Tensta 957 958 941 17.3 17.4 14.3 40.8 39.7 41.1
Hässelby-Vällingby 2 424 2 437 2 410 9.0 7.7 7.0 46.6 47.6 46.6
Bromma 2 144 2 105 2 172 5.5 4.6 3.5 46.1 47.0 48.3
Inre staden 9 968 9 956 10 153 16.2 13.8 13.0 58.4 57.5 54.4
Kungsholmen 1 878 1 855 1 872 14.2 13.2 11.9 63.6 62.6 59.4
Norrmalm 1 775 1 785 1 788 19.0 16.0 14.4 59.9 58.9 56.4
Östermalm 2 603 2 566 2 595 13.1 13.1 13.1 55.2 52.7 49.2
Södermalm 3 712 3 750 3 898 18.0 13.5 12.9 57.4 57.5 54.7
Söderort 10 469 10 415 10 412 8.3 6.5 5.1 47.7 47.5 47.0
Enskede-Årsta-Vantör 2 938 2 864 2 841 10.7 6.0 5.5 34.4 34.3 34.6
Skarpnäck 1 234 1 246 1 236 12.6 10.8 6.2 52.1 54.7 54.9
Farsta 2 249 2 222 2 232 8.9 8.5 6.1 56.0 54.5 55.1
Älvsjö 722 698 703 5.7 4.0 5.3 72.4 69.2 63.3
Hägersten-Liljeholmen 2 149 2 200 2 190 5.3 4.8 4.2 46.4 45.6 45.2
Skärholmen 1 177 1 185 1 210 3.6 3.8 2.6 47.7 49.0 47.0
Hela staden 27 150 27 069 27 257   11.5 9.7 8.5   51.3 50.8 49.7
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
Anm. En person kan ha flera olika insatstyper under månaden och äldreomsorgstagarna redovisas efter 
regiformen i månadens senast verkställda beslut.
1 Avser verkställda beslut i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård, 
dagverksamhet, personlig assistans samt hemvårdsbidrag. En liten andel av personerna med verkställda 
beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse. I redovisningen av 2014 har det tillkommit  
hushållsgemensamma insatser eller insatser vid tillfällig vistelse.  Dessutom rapporteras avlösning
och hemtjänst i ordinärt boende på ett nytt sätt, vilket påverkar antalet verkställda beslut.
2 Summan för Hela staden inkluderar även de personer som Socialförvaltningen är biståndsbeslutande för.
3 Vid entreprenad har staden ett avtal med en privat entreprenör/utförare som omfattar själva driften av 
kommunal vård- och omsorgsboende, dagverksamhet eller hemtjänst. I kategorin privat regi redovisas den 
omsorg som utförs av privata, och helt fristående, vårdgivare/utförare utifrån avtal om köp av enstaka platser 
inom vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst eller ledsagning och avlösning. Privat regi 
inkl ett fåtal övriga i offentlig regi i länet.
Senast ändrad: 2018-05-24