Personer med någon form av äldreomsorg1 efter biståndsbeslutande 
stadsdelsförvaltning2 och regiform 2015-2017. Stockholm
Number of people with some kind of elderly care by local council and management form
Äldreomsorgstagare netto därav
Andel entreprenad3, % Andel privat regi3, %
  jan 2015 jan 2016 jan 2017   jan 2015 jan 2016 jan 2017   jan 2015 jan 2016 jan 2017
Västerort 6 583 6 670 6 652 11.6 9.5 8.7 46.6 46.1 46.3
Rinkeby-Kista 1 130 1 145 1 152 11.9 11.5 11.5 51.2 49.7 47.7
Spånga-Tensta 938 957 958 16.8 17.3 17.4 45.5 40.8 39.7
Hässelby-Vällingby 2 440 2 424 2 437 11.5 9.0 7.7 47.3 46.6 47.6
Bromma 2 075 2 144 2 105 9.2 5.5 4.6 43.7 46.1 47.0
Inre staden 9 715 9 968 9 956 17.0 16.2 13.8 61.4 58.4 57.5
Kungsholmen 1 843 1 878 1 855 15.7 14.2 13.2 64.7 63.6 62.6
Norrmalm 1 742 1 775 1 785 17.4 19.0 16.0 64.1 59.9 58.9
Östermalm 2 533 2 603 2 566 14.4 13.1 13.1 57.2 55.2 52.7
Södermalm 3 597 3 712 3 750 19.2 18.0 13.5 61.3 57.4 57.5
Söderort 10 479 10 469 10 415 11.1 8.3 6.5 47.8 47.7 47.5
Enskede-Årsta-Vantör 3 000 2 938 2 864 14.6 10.7 6.0 34.9 34.4 34.3
Skarpnäck 1 228 1 234 1 246 17.5 12.6 10.8 51.3 52.1 54.7
Farsta 2 217 2 249 2 222 9.7 8.9 8.5 53.7 56.0 54.5
Älvsjö 694 722 698 4.9 5.7 4.0 78.2 72.4 69.2
Hägersten-Liljeholmen 2 166 2 149 2 200 9.9 5.3 4.8 46.6 46.4 45.6
Skärholmen 1 174 1 177 1 185 4.1 3.6 3.8 50.3 47.7 49.0
Hela staden 26 830 27 150 27 069   13.4 11.5 9.7   52.4 51.3 50.8
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
Anm. En person kan ha flera olika insatstyper under månaden och äldreomsorgstagarna redovisas efter 
regiformen i månadens senast verkställda beslut.
1 Avser verkställda beslut i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård, 
dagverksamhet, personlig assistans samt hemvårdsbidrag. En liten andel av personerna med verkställda 
beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse. I redovisningen av 2014 har det tillkommit  
hushållsgemensamma insatser eller insatser vid tillfällig vistelse.  Dessutom rapporteras avlösning
och hemtjänst i ordinärt boende på ett nytt sätt, vilket påverkar antalet verkställda beslut.
2 Summan för Hela staden inkluderar även de personer som Socialförvaltningen är biståndsbeslutande för.
3 Vid entreprenad har staden ett avtal med en privat entreprenör/utförare som omfattar själva driften av 
kommunal vård- och omsorgsboende, dagverksamhet eller hemtjänst. I kategorin privat regi redovisas den 
omsorg som utförs av privata, och helt fristående, vårdgivare/utförare utifrån avtal om köp av enstaka platser 
inom vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst eller ledsagning och avlösning. Privat regi 
inkl ett fåtal övriga i offentlig regi i länet.
Senast ändrad: 2017-06-13