Färdtjänst 20171. Stockholm
Transport service for disabled persons                
Personer berättigade till färdtjänst   % av befolkningen      
-64 65-79 80-89 90- Samtliga -64 65-79 80-89 90- Samtliga
  år år år år     år år år år  
Västerort 2 041 1 787 2 129 1 361 7 318 1 8 34 70 3
Rinkeby-Kista 564 469 362 129 1 524 1 10 40 73 3
Spånga-Tensta 407 307 330 170 1 214 1 9 38 76 3
Hässelby-Vällingby 683 599 760 504 2 546 1 8 34 67 3
Bromma 387 412 677 558 2 034 1 5 31 72 3
Inre staden 1 539 2 296 3 082 2 284 9 201 1 5 30 71 3
Kungsholmen 345 419 596 480 1 840 1 5 30 70 3
Norrmalm 258 360 496 365 1 479 0 4 27 68 2
Östermalm 250 527 769 680 2 226 0 5 27 70 3
Södermalm 686 990 1 221 759 3 656 1 6 32 73 3
Söderort 2 743 2 548 3 393 2 370 11 054 1 7 34 70 3
Enskede-Årsta-Vantör 727 630 947 681 2 985 1 7 36 69 3
Skarpnäck 433 316 327 275 1 351 1 7 33 71 3
Farsta 463 447 746 475 2 131 1 7 33 68 4
Älvsjö 185 214 308 229 936 1 7 35 79 3
Hägersten-Liljeholmen 451 520 625 502 2 098 1 6 32 68 2
Skärholmen 484 421 440 208 1 553 2 12 36 71 4
Hela staden 6 333 6 645 8 626 6 029 227 633   0,8 6,3 32,5 70,3 2,9
Källa: SLL/Sweco
1 Mättidpunkt 2017-12-31. 
2 Ingår 60 personer ej placerbara på stadsdelsförvaltning.
Senast uppdaterad: 2018-05-18