Personer med ekonomiskt bistånd1 2015-2017. Stockholm
Persons with social assistance
Biståndstagare   % av befolkningen  
  2015 2016 2017   2015 2016 2017
Västerort 10 954 9 643 8 995 4.7 4.0 3.7
Rinkeby-Kista 4 137 3 786 3 604 8.5 7.7 7.2
Spånga-Tensta 2 747 2 382 2 201 7.3 6.2 5.7
Hässelby-Vällingby 3 047 2 534 2 267 4.2 3.5 3.0
Bromma 1 023 941 923 1.3 1.2 1.2
Inre staden 2 366 2 038 1 883 0.7 0.6 0.5
Kungsholmen 396 331 310 0.6 0.5 0.4
Norrmalm 364 268 312 0.5 0.4 0.4
Östermalm 358 293 260 0.5 0.4 0.3
Södermalm 1 248 1 146 1 001 1.0 0.9 0.8
Söderort 10 745 9 642 9 046 3.1 2.7 2.5
Enskede-Årsta-Vantör 3 622 3 257 2 936 3.7 3.3 3.0
Skarpnäck 1 387 1 141 1 100 3.0 2.5 2.4
Farsta 1 844 1 646 1 585 3.3 2.9 2.7
Älvsjö 430 414 411 1.6 1.5 1.4
Hägersten-Liljeholmen 1 243 1 111 1 138 1.5 1.3 1.3
Skärholmen 2 219 2 073 1 876 6.2 5.7 5.1
Hela staden2 25 055 23 655 25 228   2.7 2.5 2.7
Källa: Stadsledningskontoret/Sweco
1 Inkl ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m fl) men exkl
introduktionsersättning.
2 Inklusive Enheten för hemlösa och Boutredningsenheten samt från och med 2016
 exklusive även Intro Stockholm.
Senast uppdaterad: 2018-05-25