Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder 2017. Stockholm
Persons with social assistance by age
Biståndstagare          
Barn1 18-242 25-29 30-39 40-64 65- Samt-
    år år år år år liga
Västerort 3 039 1 151 496 1 139 2 952 218 8 995
Rinkeby-Kista 1 298 478 191 434 1 134 69 3 604
Spånga-Tensta 761 317 130 226 703 64 2 201
Hässelby-Vällingby 735 249 119 325 782 57 2 267
Bromma 245 107 56 154 333 28 923
Inre staden 342 177 130 327 844 63 1 883
Kungsholmen 57 30 25 54 136 8 310
Norrmalm 70 24 20 56 129 13 312
Östermalm 45 17 15 61 112 10 260
Södermalm 170 106 70 156 467 32 1 001
Söderort 2 613 1 087 568 1 268 3 293 217 9 046
Enskede-Årsta-Vantör 903 357 158 404 1 044 70 2 936
Skarpnäck 308 144 69 122 423 34 1 100
Farsta 434 174 104 251 596 26 1 585
Älvsjö 104 69 29 55 144 10 411
Hägersten-Liljeholmen 287 122 75 178 453 23 1 138
Skärholmen 577 221 133 258 633 54 1 876
Hela staden3 7 801 3 052 1 766 3 781 8 105 723 25 228
% av befolkningen
Västerort 5.2 5.4 2.5 3.0 4.0 0.7 3.7
Rinkeby-Kista 10.8 9.2 4.3 5.1 8.0 1.2 7.2
Spånga-Tensta 7.4 8.1 4.7 4.4 5.8 1.4 5.7
Hässelby-Vällingby 4.1 4.0 2.1 2.8 3.4 0.5 3.0
Bromma 1.4 1.8 0.8 1.2 1.3 0.3 1.2
Inre staden 0.6 0.7 0.3 0.5 0.8 0.1 0.5
Kungsholmen 0.5 0.7 0.3 0.4 0.6 0.1 0.4
Norrmalm 0.6 0.5 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4
Östermalm 0.4 0.3 0.2 0.5 0.5 0.1 0.3
Södermalm 0.8 1.3 0.6 0.7 1.1 0.1 0.8
Söderort 3.4 4.1 1.7 2.0 3.0 0.5 2.5
Enskede-Årsta-Vantör 4.4 4.6 1.5 2.2 3.4 0.6 3.0
Skarpnäck 3.1 4.4 1.7 1.4 2.8 0.6 2.4
Farsta 3.5 3.9 2.2 2.7 3.3 0.3 2.7
Älvsjö 1.4 3.3 1.7 1.4 1.5 0.2 1.4
Hägersten-Liljeholmen 1.6 2.2 0.8 0.9 1.8 0.2 1.3
Skärholmen 6.8 6.1 4.2 4.4 5.8 1.1 5.1
Hela staden3 4.1 4.2 2.0 2.3 2.8 0.5 2.7
Källa: Stadsledningskontoret/Sweco
Anm. Inkl ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m fl) men exkl
introduktionsersättning.
1 Med barn avses även överåriga barn, som i registret för ekonomiskt bistånd upptas 
som hemmavarande (1 088 överåriga barn år 2017).
2 I de fall registerledaren är under 18 år ingår även dessa (1 stycken år 2017).
3 Inklusive Enheten för hemlösa och Boutredningsenheten samt från och med 2016
 exklusive även Intro Stockholm.
Senast uppdaterad: 2018-05-25