Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enl LVM1)
för vuxna missbrukare 2016. Stockholm
Adult abusers. Notifications of compulsory care and admission in institution
  Antal inkomna Antal intagningar 
  anmälningar2 på institution enl LVM1
Västerort 174 19
Rinkeby-Kista 30 ..
Spånga-Tensta 20 ..
Hässelby-Vällingby 71 6
Bromma 53 7
Inre staden 160 9
Kungsholmen 39 ..
Norrmalm 26 ..
Östermalm 36 ..
Södermalm 59 ..
Söderort 236 13
Enskede-Årsta-Vantör 90 6
Skarpnäck 22 ..
Farsta 32 ..
Älvsjö 7
Hägersten-Liljeholmen 62 ..
Skärholmen 23 ..
Enheten för hemlösa 124 4
Hela staden 694 45
Källa: Socialförvaltningen/SiS (Statens institutionsstyrelse)/Sweco
1 LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) §§ 4 och 13. En person kan ha varit föremål för flera intagningar under året. 
2 Här avses antal anmälningar redovisade i stadens Sociala system av stadsdelsförvaltningarna samt Enheten för hemlösa.
Senast uppdaterad: 2017-09-28