Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enl LVM1)
för vuxna missbrukare 2017. Stockholm
Adult abusers. Notifications of compulsory care and admission in institution
  Antal inkomna Antal intagningar 
  anmälningar1 på institution enl LVM2
Västerort 204 18
Rinkeby-Kista 40 7
Spånga-Tensta 20 ..
Hässelby-Vällingby 69 7
Bromma 75 ..
Inre staden 170 5
Kungsholmen 41 ..
Norrmalm 32 ..
Östermalm 30 ..
Södermalm 67 ..
Söderort 234 18
Enskede-Årsta-Vantör 57 ..
Skarpnäck 45 ..
Farsta 20 5
Älvsjö 13 ..
Hägersten-Liljeholmen 66 ..
Skärholmen 33 ..
Enheten för hemlösa 110 ..
Hela staden 718 45
Källa: Socialförvaltningen/SiS (Statens institutionsstyrelse)/Sweco
1 Här avses antal anmälningar redovisade i stadens Sociala system av stadsdelsförvaltningarna samt Enheten för hemlösa.
2 LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) §§ 4 och 13. En person kan ha varit föremål för flera intagningar under året. 
Senast uppdaterad: 2018-10-11