Personer 21- år med missbruk1 och vissa insatser från individ- och 
familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november 2016. Stockholm
Adult abusers 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program  
Antal personer med missbruk Per 100 000 invånare
Individuellt Frivillig Bistånd Individuellt Frivillig Bistånd
behovsprövad institutions- som avser behovsprövad institutions- som avser
  öppenvård vård2 boende   öppenvård vård2 boende
Västerort 183 24 100 106 14 58
Rinkeby-Kista 41 .. 31 116 .. 88
Spånga-Tensta 51 9 23 193 34 87
Hässelby-Vällingby 61 9 31 114 17 58
Bromma 30 .. 15 52 .. 26
Inre staden 155 22 57 55 8 20
Kungsholmen 24 .. 15 41 .. 26
Norrmalm 8 .. .. 14 .. ..
Östermalm 13 .. .. 21 .. ..
Södermalm 110 10 38 105 10 36
Söderort 251 41 107 94 15 40
Enskede-Årsta-Vantör 51 9 25 68 12 33
Skarpnäck 32 .. 19 91 .. 54
Farsta 42 .. .. 98 .. ..
Älvsjö 5 5 .. 25 25 ..
Hägersten-Liljeholmen 67 9 33 99 13 49
Skärholmen 54 12 15 202 45 56
Hela staden 644 116 397 89 16 55
   därav Enh. för hemlösa 55 29 133
               
Källa: Socialförvaltningen/Sweco
1 Uppgifterna avser personer med missbruk av alkohol/narkotika/läkemedel/lösningsmedel enligt rapporteringen 
till Socialstyrelsen. Här ingår ej personer med spelmissbruk.
2 Familjehem med HVB-tillstånd (HVB = hem för vård och boende) ingår i frivillig institutionsvård.
senast uppdaterad: 2017-09-28