Personer 21- år med missbruk1 och vissa insatser från individ- och familjeomsorgen
(enligt SoL) 1 november 2017. Stockholm
Adult abusers 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program
Antal personer med missbruk Per 100 000 invånare  
Individuellt Frivillig Bistånd Individuellt Frivillig Bistånd
behovsprövad institutions- som avser behovsprövad institutions- som avser
  öppenvård vård2 boende   öppenvård vård2 boende
Västerort 211 22 99 120 12 56
Rinkeby-Kista 50 6 36 140 17 101
Spånga-Tensta 62 8 22 231 30 82
Hässelby-Vällingby 61 7 19 112 13 35
Bromma 38 .. 22 64 .. 37
Inre staden 155 23 69 54 8 24
Kungsholmen 22 5 16 37 8 27
Norrmalm 7 .. 5 12 .. 9
Östermalm 22 .. 10 35 6 16
Södermalm 104 13 38 98 12 36
Söderort 269 56 123 153 32 70
Enskede-Årsta-Vantör 70 19 33 92 25 43
Skarpnäck 24 7 15 68 20 42
Farsta 42 .. 20 96 11 46
Älvsjö 7 .. .. 34 5 ..
Hägersten-Liljeholmen 67 19 39 98 28 57
Skärholmen 59 .. 16 218 18 59
Hela staden 672 126 346 91 17 47
   därav Enh. för hemlösa 37 25 55
Källa: Socialförvaltningen/Sweco
1 Uppgifterna avser personer med missbruk av alkohol/narkotika/läkemedel/lösningsmedel enligt rapporteringen 
till Socialstyrelsen. Här ingår ej personer med spelmissbruk.
2 Familjehem med HVB-tillstånd (HVB = hem för vård och boende) ingår i frivillig institutionsvård.
senast uppdaterad: 2018-10-11