Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2017 Stockholm
Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school                    
                                                 Går i skola i:
                                                 Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Södermalm Enskede- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Skolor i  Totalt1 Därav 1
Kista Tensta Vällingby holmen malm malm Årsta- näck Liljeholmen holmen annan i fristående
                                                 Vantör kommun el. skolor i
                              utlandet   Sthlms stad
Antal elever som bor i:                   
Västerort
Rinkeby-Kista 4 081 299 334 93 141 68 79 41 28 15 5 23 23 10 524 5 764 1 715
Spånga-Tensta                            479 3 753 405 283 87 78 49 32 13 5 3 23 15 12 261 5 498 1 338
Hässelby-Vällingby                      67 446 7 661 807 89 115 50 49 10 12 11 9 26 13 171 9 536 1 753
Bromma                                    17 190 67 8 594 233 205 65 59 17 7 5 11 35 142 9 647 1 302
Inre staden
Kungsholmen                               8 . . 4 83 3 669 350 149 108 21 5 10 4 57 70 4 539 1 071
Norrmalm                                  4 . . . . 39 105 4 032 664 136 10 . . 7 . . 16 59 5 077 1 208
Östermalm                                 . . 14 54 703 4 417 61 3 5 3 15 106 5 382 2 650
Södermalm 7 7 6 19 107 292 259 9 312 64 61 53 18 132 6 219 10 562 2 096
Söderort
Enskede-Årsta-Vantör                        8 15 5 18 44 145 84 749 7 189 749 337 487 326 45 184 10 385 1 973
Skarpnäck                                 5 . . 4 6 26 67 41 303 165 4 123 193 33 36 12 69 5 084 1 105
Farsta                                    3 8 . . 22 33 55 51 413 464 196 4 834 66 72 10 129 6 358 1 825
Älvsjö                                    . . 5 23 48 24 108 85 16 43 3 325 497 7 20 4 202 767
Hägersten-Liljeholmen . . . . . . 27 78 115 97 463 61 6 41 158 7 277 48 76 8 452 1 972
Skärholmen                                11 8 10 12 20 22 45 168 50 38 14 85 455 3 338 133 4 409 1 426
Sthlms stad men SDN=okänt               159 154 172 72 73 133 118 149 172 94 90 53 77 141 130 1 787 364
SDN=okänt och kommun=okänt2               71 61 109 136 92 553 130 324 90 65 193 36 126 135 2 121
Totalt                                           4 922 4 946 8 788 10 225 4 874 6 981 6 322 12 475 8 442 5 394 5 844 4 335 9 185 3 777 2 293 98 803 22 565
Källa: Utbildningsförvaltningen/Sweco
1 Elever från andra kommuner än Stockholms stad som går i fristående skolor inom Stockholms stad finns ej med i tabellen. Även elever på resursskolor har uteslutits. 
2 Till största del elever från annan kommun som går i kommunala skolor inom staden. 
Senast uppdaterad: 2018-10-10