Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2016
Stockholm
Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school                    
                                                 Går i skola i:
                                                 Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Södermalm Enskede- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Skolor i  Totalt 1 Därav 1
Kista Tensta Vällingby holmen malm malm Årsta- näck Liljeholmen holmen annan i fristående
                                                 Vantör kommun el. skolor i
                              utlandet   Sthlms stad
Antal elever som bor i:                                                                                                                                                                                                                                   
Västerort
Rinkeby-Kista 4 119 346 354 87 137 90 62 53 24 27 6 24 25 16 811 6 181 1 720
Spånga-Tensta                            453 3 899 426 279 80 69 45 32 11 6 4 29 14 11 407 5 765 1 380
Hässelby-Vällingby                      86 454 7 574 807 93 108 52 45 9 20 5 7 39 15 305 9 619 1 717
Bromma                                    20 189 70 8 397 222 244 56 65 2 11 3 6 41 4 213 9 543 1 309
Inre staden
Kungsholmen                               7 4 4 63 3 513 363 153 115 10 2 9 2 55 1 113 4 414 1 084
Norrmalm                                  4 2 1 32 91 4 030 664 149 5 2 11 2 15 2 144 5 154 1 210
Östermalm                                 0 0 1 14 51 744 4 273 70 3 2 2 5 11 . 152 5 328 2 642
Södermalm 2 3 4 23 98 307 255 8 883 39 64 42 13 145 11 361 10 250 2 041
Söderort
Enskede-Årsta-Vantör                        9 8 6 14 49 141 117 774 7 078 687 331 424 344 37 316 10 335 1 749
Skarpnäck                                 5 4 3 4 29 64 45 302 106 4 046 177 37 33 5 142 5 002 1 093
Farsta                                    7 4 4 23 31 66 55 408 432 190 4 702 61 58 15 220 6 276 1 767
Älvsjö                                    0 2 3 1 33 57 26 105 83 18 36 3 199 476 11 53 4 103 713
Hägersten-Liljeholmen 1 4 6 32 79 111 103 468 47 7 33 145 6 836 41 158 8 071 1 832
Skärholmen                                9 9 18 7 29 18 50 162 44 43 16 77 448 3 428 202 4 560 1 407
Sthlms stad men SDN=okänt               41 41 89 41 29 47 60 145 76 53 52 28 50 56 295 1 103 191
SDN=okänt och kommun=okänt2               82 42 93 135 77 585 142 306 106 64 169 48 129 113 0 2 091 -
Totalt                                           4 845 5 011 8 656 9 959 4 641 7 044 6 158 12 082 8 075 5 242 5 598 4 107 8 719 3 766 3 892 97 795 21 855
Källa: Utbildningsförvaltningen/Sweco
1 Elever från andra kommuner än Stockholms stad som går i fristående skolor inom Stockholms stad finns ej med i tabellen. Även elever på resursskolor har uteslutits. 
2 Till största del elever från annan kommun som går i kommunala skolor inom staden. 
Senast uppdaterad: 2017-09-20