Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2015
Stockholm
Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school                    
                                                 Går i skola i:
                                                 Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Södermalm Enskede- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Skolor i  Totalt 2 Därav 2
Kista Tensta Vällingby holmen malm malm Årsta- näck Liljeholmen holmen annan i fristående
                                                 Vantör kommun el. skolor i
                              utlandet   Sthlms stad
Antal elever som bor i:                                                                                                                                                                                                                                   
Västerort
Rinkeby-Kista 3 983 373 405 81 118 88 61 54 27 40 8 30 31 9 811 6 119 1 599
Spånga-Tensta                            353 3 920 483 315 77 81 52 30 17 3 4 47 11 11 351 5 755 1 412
Hässelby-Vällingby                      63 388 7 412 741 79 102 56 38 13 20 6 2 34 13 310 9 277 1 534
Bromma                                    10 206 75 8 130 212 244 44 74 5 12 3 3 38 3 193 9 252 1 280
Inre staden
Kungsholmen                               5 3 5 52 3 300 346 123 124 15 2 6 2 46 1 127 4 157 1 027
Norrmalm                                  6 4 1 40 95 3 790 672 137 7 4 10 . 10 1 135 4 912 1 145
Östermalm                                 1 . . 14 42 680 4 112 81 4 1 2 2 11 . 185 5 135 2 490
Södermalm 1 3 6 30 80 294 228 8 486 37 55 40 8 134 12 383 9 797 1 891
Söderort
Enskede-Årsta-Vantör                        7 12 4 16 49 121 92 742 6 996 536 311 364 290 37 333 9 910 1 614
Skarpnäck                                 . 2 4 2 23 52 44 335 143 3 970 182 21 25 9 130 4 942 1 062
Farsta                                    2 3 5 20 34 57 61 355 431 136 4 567 30 40 23 213 5 977 1 662
Älvsjö                                    1 . 6 2 34 48 26 110 73 19 29 3 052 438 14 55 3 907 624
Hägersten-Liljeholmen 5 3 4 39 71 108 100 443 50 8 26 104 6 426 47 166 7 600 1 693
Skärholmen                                3 6 13 11 19 16 61 149 46 47 22 82 389 3 338 245 4 447 1 322
Sthlms stad men SDN=okänt               42 22 71 34 47 52 49 98 64 51 70 13 39 53 37 742 155
SDN=okänt och kommun=okänt1               72 73 73 145 68 596 133 316 132 65 166 45 137 91 . 2 112
Totalt                                           4 554 5 018 8 567 9 672 4 348 6 675 5 914 11 572 8 060 4 969 5 452 3 805 8 099 3 662 3 674 94 041 20 510
Källa:Utbildningsförvaltningen/Sweco
1 Till största del elever från annan kommun som går i kommunala skolor inom staden. 
2 Elever från andra kommuner än Stockholms stad som går i fristående skolor inom Stockholms stad finns ej med i tabellen. Även elever på resursskolor har uteslutits.