Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2015, %
Stockholm
Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school                    
Fördelning, %                              
                                                 Går i skola i:
                                                 Kista- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Södermalm Enskede- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Skolor i  Totalt 2 Därav 2
Rinkeby Tensta Vällingby holmen malm malm Årsta- näck Liljeholmen holmen annan i fristående
                                                 Vantör kommun el. skolor i
                              utlandet   Sthlms stad
Antal elever som bor i:                                                                                                                                                                                                                                                
Västerort
Rinkeby-Kista 65,1 6,1 6,6 1,3 1,9 1,4 1,0 0,9 0,4 0,7 0,1 0,5 0,5 0,1 13,3 100,0 26,1
Spånga-Tensta                            6,1 68,1 8,4 5,5 1,3 1,4 0,9 0,5 0,3 0,1 0,1 0,8 0,2 0,2 6,1 100,0 24,5
Hässelby-Vällingby                      0,7 4,2 79,9 8,0 0,9 1,1 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1 3,3 100,0 16,5
Bromma                                    0,1 2,2 0,8 87,9 2,3 2,6 0,5 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 2,1 100,0 13,8
Inre staden
Kungsholmen                               0,1 0,1 0,1 1,3 79,4 8,3 3,0 3,0 0,4 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 3,1 100,0 24,7
Norrmalm                                  0,1 0,1 0,0 0,8 1,9 77,2 13,7 2,8 0,1 0,1 0,2 . 0,2 0,0 2,7 100,0 23,3
Östermalm                                 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 13,2 80,1 1,6 0,1 . 0,0 0,0 0,2 0,0 3,6 100,0 48,5
Södermalm 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 3,0 2,3 86,6 0,4 0,6 0,4 0,1 1,4 0,1 3,9 100,0 19,3
Söderort
Enskede-Årsta-Vantör                        0,1 0,1 0,0 0,2 0,5 1,2 0,9 7,5 70,6 5,4 3,1 3,7 2,9 0,4 3,4 100,0 16,3
Skarpnäck                                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 0,9 6,8 2,9 80,3 3,7 0,4 0,5 0,2 2,6 100,0 21,5
Farsta                                    0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,0 1,0 5,9 7,2 2,3 76,4 0,5 0,7 0,4 3,6 100,0 27,8
Älvsjö                                    0,0 0,0 0,2 0,1 0,9 1,2 0,7 2,8 1,9 0,5 0,7 78,1 11,2 0,4 1,4 100,0 16,0
Hägersten-Liljeholmen 0,1 0,0 0,1 0,5 0,9 1,4 1,3 5,8 0,7 0,1 0,3 1,4 84,6 0,6 2,2 100,0 22,3
Skärholmen                                0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 1,4 3,4 1,0 1,1 0,5 1,8 8,7 75,1 5,5 100,0 29,7
Sthlms stad men SDN=okänt               5,7 3,0 9,6 4,6 6,3 7,0 6,6 13,2 8,6 6,9 9,4 1,8 5,3 7,1 5,0 100,0 20,9
SDN=okänt och kommun=okänt1               3,4 3,5 3,5 6,9 3,2 28,2 6,3 15,0 6,3 3,1 7,9 2,1 6,5 4,3 . 100,0 .
Totalt                                           4,8 5,3 9,1 10,3 4,6 7,1 6,3 12,3 8,6 5,3 5,8 4,0 8,6 3,9 3,9 100,0 21,8
Källa: Utbildningsförvaltningen/Sweco Society
1 Till största del elever från annan kommun som går i kommunala skolor inom staden. 
2 Elever från andra kommuner än Stockholms stad som går i fristående skolor inom Stockholms stad finns ej med i tabellen. Även elever på resursskolor har uteslutits.