Medelinkomster för hushåll efter ålder 2016. Stockholm
Mean income by age of houeshold              
Antal hushåll   Sammanräknad inkomst1 Disponibel inkomst1
20-64 65- Samtliga Medelvärden, tkr, för hushåll Medelvärden, tkr, för hushåll
år år 20-64 65- Samtliga 20-64 65- Samtliga
        år år   år år  
Västerort 72 191 20 733 92 924 630,2 381,7 574,1 569,5 402,2 532,1
Rinkeby-Kista 13 528 3 444 16 972 459,3 272,6 420,8 412,4 267,9 383,0
Spånga-Tensta 9 823 2 817 12 640 634,6 363,0 573,3 565,5 362,3 520,1
Hässelby-Vällingby 22 343 7 088 29 431 583,6 372,5 532,1 513,9 363,2 477,6
Bromma 26 497 7 384 33 881 752,7 447,7 685,7 698,1 517,4 658,6
Inre staden 132 668 40 291 172 959 703,4 494,4 654,0 689,7 616,6 672,6
Kungsholmen 29 740 7 671 37 411 687,4 466,7 641,7 646,9 532,7 623,5
Norrmalm 27 208 7 328 34 536 770,8 494,8 711,3 720,8 521,9 678,4
Östermalm 25 983 10 139 36 122 769,8 610,1 724,0 889,5 1000,3 920,7
Södermalm 49 737 15 153 64 890 641,8 431,0 591,9 594,2 448,5 560,1
Söderort 121 970 32 140 154 110 565,2 339,6 517,6 508,8 340,8 473,7
Enskede-Årsta-Vantör 35 288 8 686 43 974 550,9 322,6 505,3 498,2 317,2 462,4
Skarpnäck 17 284 3 927 21 211 545,2 320,8 503,2 493,1 323,7 461,7
Farsta 18 905 6 409 25 314 529,7 326,3 477,5 471,0 327,1 434,5
Älvsjö 8 108 2 694 10 802 762,5 418,1 676,1 673,3 440,2 615,1
Hägersten-Liljeholmen 32 611 7 147 39 758 589,9 372,6 550,4 533,7 375,3 505,2
Skärholmen 9 774 3 277 13 051 472,5 296,1 427,9 428,5 293,9 394,7
Hela staden2 326 829 93 164 419 993 8750,9 5514,6 8021,2 595,5 473,7 568,4
Källa: SCB/Sweco
1 Exkl hushåll utan inkomst.
2 Inkl restförda.
Senast uppdaterad: 2018-07-02