Inkomsttagare hushållsvis1 efter disponibel inkomst 2016. Stockholm
Income earners by household and disposable income        
hushåll 20- år, vilkas disponibla inkomst är (tkr)     Medel-
inkomst1,
  0-39 40-79 80-119 120-159 160-199 200- Samtliga tkr
Västerort 711 711 2 142 8 943 6 440 74 776 93 723 557,9
Rinkeby-Kista 181 174 603 2 436 1 360 12 327 17 081 394,5
Spånga-Tensta 71 86 258 1 212 844 10 171 12 642 527,8
Hässelby-Vällingby 177 209 643 2 886 2 228 23 484 29 627 485,7
Bromma  282 242 638 2 409 2 008 28 794 34 373 712,3
Inre staden 2 618 1 930 4 406 11 848 11 169 142 113 174 084 689,7
Kungsholmen 479 337 798 2 398 2 233 31 316 37 561 620,2
Norrmalm 532 386 814 2 086 2 024 28 802 34 644 693,6
Östermalm 799 583 1 197 2 609 2 420 29 221 36 829 964,4
Södermalm 808 624 1 597 4 755 4 492 52 774 65 050 572,1
Söderort 1 178 1 313 3 759 14 423 11 605 123 416 155 694 484,7
Enskede-Årsta-Vantör  382 355 1 060 4 013 3 311 34 905 44 026 479,5
Skarpnäck 164 174 537 2 026 1 568 16 899 21 368 468,6
Farsta 166 226 703 2 824 2 144 19 394 25 457 443,4
Älvsjö 43 64 193 774 684 9 280 11 038 613,8
Hägersten-Liljeholmen 326 375 899 3 087 2 602 33 227 40 516 517,4
Skärholmen 97 119 367 1 699 1 296 9 711 13 289 399,8
Hela staden3 4 507 3 954 10 307 35 214 29 214 340 305 423 501 585,1
Fördelning, % median
Västerort 0,8 0,8 2,3 9,5 6,9 79,8 100,0 392,2
Rinkeby-Kista 1,1 1,0 3,5 14,3 8,0 72,2 100,0 322,6
Spånga-Tensta 0,6 0,7 2,0 9,6 6,7 80,5 100,0 412,7
Hässelby-Vällingby 0,6 0,7 2,2 9,7 7,5 79,3 100,0 379,5
Bromma  0,8 0,7 1,9 7,0 5,8 83,8 100,0 440,3
Inre staden 1,5 1,1 2,5 6,8 6,4 81,6 100,0 425,6
Kungsholmen 1,3 0,9 2,1 6,4 5,9 83,4 100,0 421,9
Norrmalm 1,5 1,1 2,3 6,0 5,8 83,1 100,0 468,3
Östermalm 2,2 1,6 3,3 7,1 6,6 79,3 100,0 430,4
Södermalm 1,2 1,0 2,5 7,3 6,9 81,1 100,0 404,7
Söderort 0,8 0,8 2,4 9,3 7,5 79,3 100,0 369,9
Enskede-Årsta-Vantör  0,9 0,8 2,4 9,1 7,5 79,3 100,0 360,3
Skarpnäck 0,8 0,8 2,5 9,5 7,3 79,1 100,0 365,4
Farsta 0,7 0,9 2,8 11,1 8,4 76,2 100,0 343,8
Älvsjö 0,4 0,6 1,7 7,0 6,2 84,1 100,0 504,3
Hägersten-Liljeholmen 0,8 0,9 2,2 7,6 6,4 82,0 100,0 395,4
Skärholmen 0,7 0,9 2,8 12,8 9,8 73,1 100,0 322,2
Hela staden2 1,1 0,9 2,4 8,3 6,9 80,4 100,0 387,2
Källa: SCB/Sweco
1 Inkl hushåll utan inkomst.
2 Inkl restförda.
Senast uppdaterad: 2018-07-02