Folkomröstning om införande av miljöavgifter/trängselskatt 2006
Referendum on the introduction of environmental charges/congestion tax
Röst- Röst- Röst- Giltiga valsedlar   Giltiga valsedlar, %
berätti- ande nings-
  gade   procent   Ja Nej Blanka   Ja Nej Blanka
Västerort 148 040 104 272 70,4 47 994 52 995 2 227 46,5 51,3 2,2
Rinkeby-Kista 31 700 17 867 56,4 9 363 7 695 349 53,8 44,2 2,0
Spånga-Tensta 24 124 16 000 66,3 7 004 8 499 285 44,4 53,8 1,8
Hässelby-Vällingby 45 218 33 160 73,3 14 460 17 797 715 43,9 54,0 2,2
Bromma 46 998 37 245 79,2 17 167 19 004 878 46,3 51,3 2,4
Inre staden 248 917 197 307 79,3 107 377 85 309 3 322 54,8 43,5 1,7
Kungsholmen 48 683 38 993 80,1 19 516 18 511 760 50,3 47,7 2,0
Norrmalm 53 652 42 374 79,0 22 831 18 493 679 54,4 44,0 1,6
Östermalm 52 538 41 378 78,8 18 832 21 540 711 45,8 52,4 1,7
Södermalm 94 044 74 562 79,3 46 198 26 765 1 172 62,3 36,1 1,6
Söderort 223 955 162 321 72,5 83 712 74 055 3 665 51,9 45,9 2,3
Enskede-Årsta-Vantör 65 136 46 608 71,6 23 948 21 406 1 015 51,6 46,2 2,2
Skarpnäck 31 567 23 258 73,7 13 799 8 773 513 59,8 38,0 2,2
Farsta 36 794 26 513 72,1 13 131 12 606 625 49,8 47,8 2,4
Älvsjö 16 306 12 981 79,6 5 460 7 151 295 42,3 55,4 2,3
Hägersten-Liljeholmen 51 408 38 879 75,6 20 936 16 928 858 54,1 43,7 2,2
Skärholmen 22 744 14 082 61,9 6 438 7 191 359 46,0 51,4 2,6
Hela staden 620 912 470 864 75,8 243 055 215 731 9 535 51,9 46,1 2,0
(inkl valnämndsröster)                      
Källa:Valnämnden/USK