Insamling av hushållsavfall1 1995-2017
Refuse from households                    
Hushållsavfall, ton     Kg per invånare      
  1995 2005 2010 2015 2017   1995 2005 2010 2015 2017
Insamlat exkl
källsorterat 229 436 232 141 239 681 243 309 240 695 322,6 301,08 283 263,46 253,4
Källsorterat2 .. 71 066 65 347 50 948 52 323 .. 92,2 84,0 55,2 55,1
Småbatterier3 13 10 82 123,8 130 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Bilbatterier 108 198 241 168,9 154 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Kylskåp och frysar .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tidningspapper 42 349 55 848 39 965 18 369 16 915 59,6 72,4 47,2 19,9 17,8
Förpackningar av glas 8 590 13 333 22 109 27 558 29 870 12,1 17,3 26,1 29,8 31,5
Förpackningar av hårdplast4 .. 925 2 143 3 500 4 169 .. 1,2 2,5 3,8 4,4
Övrigt farligt avfall5 186 752 807 1 228,7 1085   0,3 1,0 1,0 1,3 1,1
Källa: Stockholm Vatten och Avfall/Sweco
1 Exkl grovavfall som ej redovisas kommunvis.
2 Exkl källsorterat el- och elektronikavfall, förpackningar av metall/papper/kartong/wellpapp.
3 Endast batterier med kvicksilver och nickel/kadmium. Inklusive blybatterier som väger 
<3 kg per styck åren 2007-2008.
4 Fr om 1 november 2008 ingår förpackningar av mjukplast i denna siffra.
5 Småkemikalier, oljehaltigt avfall, annat farligt avfall.
Senast uppdaterat: 2018-05-03