Vatten- och avloppreningsverk 2000-2017
Water consumption etc            
  2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Vattenreningsverk
Produktion vatten miljoner m3
Norsborgsverket 79,1 78,0 87,9 89,1 90,6 89,0 90,4
Lovöverket 49,3 51,6 58,3 57,4 57,7 58,0 56,6
Totalt 128,4 129,6 146,2 146,5 148,3 147,0 147,0
Debiterat vatten miljoner m3
Inom staden 85,0 81,5 80,0 85,0 89,0 83,0 81,7
Till grannkommunerna 24,4 27,0 33,7 35,0 36,0 37,0 38,0
Förluster m m  19,0 21,1 32,5 27,0 23,0 27,0 28,0
Totalt1 128,4 129,6 146,2 146,5 148,3 147,0 147,7
Vattenförbrukning i Stockholm2
Total (inkl förluster), miljoner m3 104,0 102,6 112,5 112,0 112,0 110,0 109,7
Per dygn, 1 000 m3 285,0 281,0 308,2 306,0 306,0 301,0 300,5
Per person och dygn, liter 342,0 328,0 327,0 301,0 289,0 288,5 283,0
Avloppsreningsverk
Renat totalt3, miljoner m3 162,1 143,6 137,6 144,0 158,3 140,2 154,0
Källa: Stockholm Vatten och Avlopp/Sweco
1 Avser hela debiteringsområdet, dvs Stockholm samt nio grannkommuner.
2 inklusive Huddinge
3 Gäller Stockholm och sju grannkommuner.
Senast uppdaterad: 2018-08-09