Folkmängd församlingsvis den 31 dec 1880–2017
Population by parish. Historical data              
  1880 19001 19201 1940 19602 1980 2000 2010 2017
Inre staden 167 868 301 322 377 689 469 564 357 615 222 560 276 232 314 266 346 538
Gamla stan-Cityomr.3 45 299 42 010 31 746 21 788 10 241 3 462 4 299 5 040 5 315
Domkyrkodistrikt 45 299 42 010 31 746 21 788 10 241 3 462 4 299 5 040 5 315
Vasastadsområdet 26 928 70 587 107 657 109 597 76 955 45 607 56 835 61 758 65 703
Johannes 8 325 19 990 25 290 20 526 14 129 8 052 11 189 11 439 12 257
Adolf Fredrik 18 603 50 597 18 186 15 880 10 723 5 769 7 120 8 116 8 675
Gustav Vasa . . . . 22 294 22 510 15 875 10 183 12 603 14 304 15 165
Matteus . . . . 41 887 50 681 36 228 21 603 25 923 27 899 29 606
Östermalmsområdet 31 806 66 697 72 176 96 338 78 384 55 517 63 822 68 278 78 426
Engelbrekt . . . . 24 766 29 720 22 583 15 700 19 524 21 331 28 610
Hedvig Eleonora . . . . 23 025 22 041 15 690 9 336 10 470 10 799 11 267
Oscar . . . . 24 385 44 577 40 111 30 481 33 828 36 148 38 549
Kungsholmsområdet 13 690 35 065 50 628 94 429 74 256 44 071 52 079 60 917 70 529
Kungsholm . . . . 49 374 32 071 23 693 13 961 17 906 19 155 20 103
S:t Göran . . . . . . 51 915 40 443 24 470 27 780 32 819 41 116
Essinge . . . . 1 254 10 443 10 120 5 640 6 393 8 943 9 310
Södermalmsområdet 50 145 86 502 114 982 145 622 112 757 73 903 99 197 118 273 126 565
Maria 23 749 38 971 53 688 22 823 17 190 10 264 19 089 19 213 19 885
Högalid4 . . 1 322 900 39 394 33 667 23 413 29 225 30 366 31 702
Katarina 26 396 46 209 43 014 57 106 41 788 26 992 32 137 34 123 35 832
Sofia . . . . 17 380 26 299 20 112 13 234 18 746 34 571 39 146
Yttre staden 7 514 11 789 50 111 133 048 450 988 419 299 471 675 530 597 600 527
Söderort 4 478 7 603 33 413 71 773 311 587 248 055 276 708 316 968 357 579
Brännkyrka . . . . 4 056 6 687 42 674 34 983 37 448 44 174 52 070
Hägersten . . . . 17 017 28 162 59 431 38 321 47 413 60 226 70 781
Skärholmen . . . . . . 99 52 31 165 31 021 33 565 36 930
Enskede . . . . 7 056 13 091 46 598 30 314 34 717 38 006 40 948
Skarpnäck . . . . . . 13 026 46 127 28 859 39 708 43 950 47 723
Farsta . . . . 2 386 4 248 56 246 44 998 45 295 50 601 57 825
Vantör . . . . 2 898 6 460 60 459 39 415 41 106 46 446 51 302
Västerort 3 036 4 186 16 698 61 275 138 279 171 244 194 967 213 629 242 948
Bromma 1 367 1 834 3 474 19 642 44 434 27 246 32 544 37 833 49 893
Västerled . . . . 5 212 29 564 28 317 21 182 25 808 27 686 29 462
Hässelby . . . . . . 2 478 28 612 28 652 31 331 34 647 37 549
Vällingby . . . . . . . . 26 272 25 951 26 434 30 436 37 277
Spånga5 1 669 2 352 8 012 9 591 10 644 42 033 49 437 52 939 55 019
Kista . . . . . . . . . . 26 180 29 413 30 088 33 748
På kommunen skrivna6 0 461 500 1790 6144 5 355 2 441 2 210 2 696
Hela staden 175 382 313 111 427 800 602 612 808 603 647 214 750 348 847 073 949 761
   därav i dåvarande7
   Stockholms stad 167 868 300 523 419 788 590 543 . . . . .
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-04-23
Kommentar till tabell 4.6
Folkmängdsuppgifterna avser områden vilka så väl som möjligt motsvarar nuvarande församlingar och
stadsområden.  För åren 1980 och framåt avses SCB:s statistikområden Distrikt motsvarar församlingarna som
de såg ut till och med 1999, då Svenska kyrkan skildes från staten. De personer som saknar adress redovisas
som en restpost på kommunen. Uppgifterna för tidiga år kan dock avse områden med andra gränser än de
nuvarande. Uppgifterna har 2006 uppdaterats enligt rapporten Befolkningen i Stockholm 1252 - 2005 som togs
fram av tidigare USK dvs Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor.
För definitioner och mer fullständiga uppgifter, för varje år och för fler geografiska områden, hänvisas till
rapporten, som finns hos Sweco Strategy, och till stadens webbplats (under Historisk statistik). 
1 Vissa uppgifter för dessa år är uppdelningar av redovisade folkmängdsuppgifter.
2 1960 noterades stadens dittills högsta invånartal (lägsta därefter  647 115  år 1981).
    Först år 2008 översteg folkmängden 1960 års folkmängd och var det året 810 120 personer.
(tidigare kallades dessa på församling  skrivna innan distrikten infördes som statistikområde).
3 Domkyrkoförsamlingen, som omfattar hela Gamla stan - Cityområdet, bildades 1989 genom en
   sammanslagning av de tre tidigare församlingarna Storkyrkoförsamlingen, Klara och Jakob.
4 Inkl Långholmen och Reimersholme. (Uppgifterna för åren 1900 och 1920 här avser endast dessa öar.)
5 T o m 1940 Spånga kommun utom Duvbo municipalsamhälle.
6 På kommunen skrivna ingick som en delmängd av församlingarna/distrikten åren 1880-1960.
7 Före inkorporering (1 januari) av: 1913 Brännkyrka, 1916 Bromma och 1949 Spånga