Bostäder den 31 december 2002-2017
Dwellings
  Lägenheter i      
Flerbostads- Småhus Special-
  hus   bostäder Totalt
År
2002 354 690 43 297 .. ..
2003 357 807 43 394 .. ..
2004 359 889 43 539 .. ..
2005 362 204 43 612 .. ..
2006 367 437 43 716 .. ..
2007 371 431 43 747 .. ..
2008 376 941 44 012 .. ..
2009 381 241 44 175 .. ..
2010 383 663 44 367 .. ..
2011 387 052 44 595 .. ..
2012 391 245 44 787 .. ..
2013 394 715 44 962 .. ..
2014 397 790 45 148 .. ..
2014 395 946 44 293 22 043 462 282
2015 401 619 44 429 22 370 468 418
2016 409 428 44 864 23 483 477 775
2017 414 021 45 121 24 436 483 578
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna fram till och med 2014 baseras på folk- och bostadsräkningen från 1985 med årliga uppräkningar därefter. Från och med 2014 baseras statistiken på lägenhetsregistret med beräkningar av SCB.
Senast uppdaterad: 2018-06-13