Bostäder den 31 december 2001-2016
Dwellings
  Lägenheter i      
Flerbostads- Småhus Special-
  hus   bostäder Totalt
År
2001 352 702 43 199
2002 354 690 43 297
2003 357 807 43 394
2004 359 889 43 539
2005 362 204 43 612
2006 367 437 43 716
2007 371 431 43 747
2008 376 941 44 012
2009 381 241 44 175
2010 383 663 44 367
2011 387 052 44 595
2012 391 245 44 787
2013 394 715 44 962
2014 397 790 45 148
2014 395 946 44 293 22 043 462 282
2015 401 619 44 429 22 370 468 418
2016 409 428 44 864 23 483 477 775
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna fram till och med 2014 baseras på folk- och bostadsräkningen från 1985 med årliga uppräkningar därefter. Från och med 2014 baseras statistiken på lägenhetsregistret med beräkningar av SCB.
Senast uppdaterad: 2017-06-20