Lägenheter i flerbostadshus/övriga hus efter storlek 2014-2017
Dwellings in multi-dwelling buildnings by size
  2014 2015 2016 2017 Fördelning 
          2017, %
Lägenheter 395 946 401 619 409 428 414 021 100
utan kök 36 613 36 684 36 889 36 932 8.9
1 rk 61 201 62 071 63 022 64 001 15.5
2 rk 130 248 132 187 135 359 137 037 33.1
3 rk 105 000 106 616 108 618 109 675 26.5
4 rk 45 502 46 428 47 646 48 341 11.7
5+ rk 17 055 17 305 17 561 17 700 4.3
Uppgift saknas 327 328 333 335 0.1
Rumsenheter 1 316 620 1 336 932 1 364 331 1 379 971
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser den 31 december
Senast uppdaterad: 2018-06-13