Lägenheter i flerbostadshus/övriga hus efter storlek 2014-2016
Dwellings in multi-dwelling buildnings by size
  2014 2015 2016 Fördelning 
        2016, %
Lägenheter 395 946 401 619 409 428 100
utan kök 36 613 36 684 36 889 9.0
1 rk 61 201 62 071 63 022 15.4
2 rk 130 248 132 187 135 359 33.1
3 rk 105 000 106 616 108 618 26.5
4 rk 45 502 46 428 47 646 11.6
5+ rk 17 055 17 305 17 561 4.3
Uppgift saknas 327 328 333 0.1
Rumsenheter 1 316 620 1 336 932 1 364 331
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser den 31 december
Senast uppdaterad: 2017-06-20