Bostäder i småhus efter storlek 2014-2016
Dwellings in one- or two-dwelling buildings by size
  2014 2015 2016 Fördelning
        2016, %
< 70 kvm 3 914 3 887 3 991 8.9
71- 100 kvm 9 467 9 505 9 525 21.2
101- 120 kvm 11 053 11 106 11 111 24.8
121- 150 kvm 12 415 12 479 12 526 27.9
151- 180 kvm 4 820 4 819 4 819 10.7
> 180 kvm 2 624 2 633 2 622 5.8
Uppgift saknas 270 0.6
Lägenheter 44 293 44 429 44 864 100
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser den 31 december
Senast uppdaterad: 2017-11-29