Bostäder i småhus efter storlek 2014-2017
Dwellings in one- or two-dwelling buildings by size
  2014 2015 2016 2017 Fördelning
          2017, %
< 70 kvm 3 914 3 887 3 991 4 012 8.9
71- 100 kvm 9 467 9 505 9 525 9 612 21.3
101- 120 kvm 11 053 11 106 11 111 11 176 24.8
121- 150 kvm 12 415 12 479 12 526 12 583 27.9
151- 180 kvm 4 820 4 819 4 819 4 854 10.8
> 180 kvm 2 624 2 633 2 622 2 610 5.8
Uppgift saknas 270 274 0.6
Lägenheter 44 293 44 429 44 864 45 121 100
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser den 31 december
Senast uppdaterad: 2018-06-13