Bostäder i kommunala bolag 2015 och 2016. Stockholm
Municipal housing companses          
2016       2015 Differens
Inre Söder- Väster- Hela
  staden ort ort staden    
Familjebostäder, AB1 3 202 12 819 2 934 19 121 19 079 42
Stockholmshem, AB 4 690 18 315 3 791 26 796 26 051 745
Svenska Bostäder AB2 6 434 7 087 12 567 26 088 25 596 492
Micasa Fastigheter, AB 2 388 2 654 2 108 7 150 7 627 -477
Totalt 16 714 40 875 21 400 79 155 78 353 802
Källa: Uppgifter hämtas från respektive företag.
1 Totalen inkluderar lägenheter i dotterbolag.
2 Inklusive Stadsholmen. Stadsholmens 1 633 lägenheter redovisas under Inre Staden, 
där den övervägande delen av deras fastigheter återfinns.
Senast uppdaterad: 2017-09-18