Bostäder i kommunala bolag 2016 och 2017. Stockholm
Municipal housing companses          
2017       2016 Differens
Inre Söder- Väster- Hela
  staden ort ort staden    
Familjebostäder, AB1 3 190 13 155 2 870 19 215 19 121 94
Stockholmshem, AB 4 690 18 388 3 995 27 073 26 796 277
Svenska Bostäder AB2 6 829 7 105 12 578 26 512 26 088 424
Micasa Fastigheter, AB 2 284 2 819 2 111 7 214 7 150 64
Totalt 16 993 41 467 21 554 80 014 79 155 859
Källa: Uppgifter hämtas från respektive företag.
1 Inklusive dotterbolag med lägenheter i Söderort.
2 Inklusive Stadsholmen. Stadsholmens 1 633 lägenheter redovisas under Inre Staden, 
där den övervägande delen av deras fastigheter återfinns.
Senast uppdaterad: 2018-09-24