Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter lägenhetsstorlek 2014
Rented dwellings and mean rent by size of dwelling
Lägenhetsstorlek
1+ r 1 2 3 4 5+ Totalt
  1+ rkv rk rk rk rk rk  
Yta per lägenhet, m2
Inre staden 33 39 61 86 106 150 66
Söderort 32 40 57 75 92 114 65
Västerort 36 44 57 78 94 121 68
Hela staden 34 40 58 78 97 133 66
Årshyra, kr per lägenhet
Inre staden 50 658 58 316 81 240 108 223 125 476 163 322 85 295
Söderort 41 508 52 694 67 010 80 183 97 175 114 977 73 223
Västerort 44 484 52 730 64 885 80 544 94 719 124 733 72 628
Hela staden 46 901 55 877 70 696 86 369 105 201 140 384 77 037
Årshyra, kr per m2
Inre staden 1 572 1 504 1 348 1 270 1 197 1 109 1 372
Söderort 1 329 1 319 1 177 1 077 1 056 1 011 1 147
Västerort 1 288 1 225 1 143 1 041 1 009 1 037 1 106
Hela staden 1 441 1 411 1 220 1 108 1 087 1 064 1 211
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna är grundade på ett urval ur undersökningen Hyror i bostadslägenheter 2014
som specialbearbetats för Stockholm.
I tidigare årsböcker har  det uppskattade antalet lägenheter redovisats i motsvarande tabell. På grund av 
för stor osäkerhet görs inte detta längre.
Senast uppdaterad: 2015-10-13