Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter lägenhetsstorlek 2018
Rented dwellings and mean rent by size of dwelling
Lägenhetsstorlek
  1 rum 2 rum 3 rum 4+ rum Totalt
Yta per lägenhet, m2
Inre staden 36 59 82 115 63
Söderort 35 56 75 97 64
Västerort 36 57 76 97 66
Hela staden 36 57 77 104 64
Årshyra, kr per lägenhet
Inre staden 62 971 85 123 117 645 151 471 91 045
Söderort 53 936 71 505 88 872 110 948 79 908
Västerort 52 791 71 084 85 290 111 574 77 596
Hela staden 58 957 75 357 95 351 124 757 83 214
Årshyra, kr per m2
Inre staden 1 716 1 462 1 454 1 331 1 488
Söderort 1 571 1 306 1 179 1 183 1 253
Västerort 1 433 1 228 1 126 1 113 1 190
Hela staden 1 630 1 331 1 240 1 218 1 316
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna är grundade på ett urval ur undersökningen Hyror i bostadslägenheter 2018
som specialbearbetats för Stockholm.
Lägenhetstorleken redovisas efter antal rum oavsett kök/kokvrå/kokskåp. 
I tidigare årsböcker har  det uppskattade antalet lägenheter redovisats i motsvarande tabell
på grund av för stor osäkerhet görs inte detta längre.
Senast uppdaterad: 2018-11-12