Genomsnittlig bostadsyta i hyreslägenheter efter stadsområde och nybyggnadsår 2018
Rented dwellings by year of construction          
Nybyggnadsår
-1940 1941 1961 1981 2001 2011- Totalt
    -1960 -1980 -2000 -2010    
Yta per lägenhet, m2
Inre staden 60 55 71 78 71 74 63
Söderort 50 59 74 77 70 68 64
Västerort 53 59 70 80 67 68 66
Hela staden 58 59 72 78 70 69 64
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna är grundade på ett urval ur undersökningen Hyror i bostadslägenheter (HIB) 2018
som specialbearbetats för Stockholm. 
Under år 2016 genomgick HIB omfattande förändringar beträffande urval, mätning och redovisning. 
En förändring är att värdeår ersätts av nybyggnadsår.
Senast uppdaterad: 2018-11-14