Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår 2014
Rented dwellings and mean rent by year of valuation
Värdeår  
-1940 1941 1951 1961 1971 1976 1981 1986 1991 Totalt
    -1950 -1960 -1970 -1975 -1980 -1985 -1990 -2013  
Yta per lägenhet, m2
Inre staden 63 61 71 69 71 83 64 81 64 65
Söderort 56 64 72 76 70 74 68 95 66 65
Västerort 52 61 65 74 66 67 77 87 77 68
Hela staden 59 63 71 73 69 76 69 86 67 66
Årshyra, kr per lägenhet
Inre staden 80 120 73 985 80 601 80 662 85 841 99 665 87 196 109 550 107 712 85 295
Söderort 64 268 68 696 71 437 77 366 74 457 78 965 80 029 100 175 97 551 73 223
Västerort 62 184 68 551 66 746 68 941 66 446 67 927 85 156 106 130 107 895 72 628
Hela staden 72 266 69 384 71 896 74 791 77 695 84 894 83 847 106 744 103 545 77 037
Årshyra, kr per m2
Inre staden 1 361 1 299 1 244 1 204 1 259 1 215 1 408 1 365 1 736 1 372
Söderort 1 186 1 091 1 014 1 037 1 110 1 081 1 205 1 068 1 495 1 147
Västerort 1 235 1 162 1 045 946 1 042 1 009 1 124 1 216 1 444 1 106
Hela staden 1 280 1 139 1 051 1 045 1 163 1 119 1 263 1 263 1 584 1 211
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna är grundade på ett urval ur undersökningen Hyror i bostadslägenheter 2014
som specialbearbetats för Stockholm. 
I tidigare årsböcker har  det uppskattade antalet lägenheter redovisats i motsvarande tabell. På grund av 
för stor osäkerhet görs inte detta längre.
Senast uppdaterad: 2015-10-13