Byggnader per distrikt 2017-12-31. Stockholm
Buildings                
Lantbruks-  Småhus Flerbo- Lokal- Industri- Special-  Uppgift Totalt
enhet stadshus1 hus enheter enheter2 saknas
                 
Inre staden 591 7 476 1 602 1 022 907 105 11 703
Gamla stan-Cityomr. 4 369 359 14 112 6 864
Domkyrkodistrikt 4 369 359 14 112 6 864
Vasastadsområdet 3 1 623 237 38 119 10 2 030
Sankt Johannes 2 296 58 5 25 1 387
Adolf Fredrik 1 266 101 7 20 395
Gustav Vasa 347 32 4 48 431
Sankt Matteus 714 46 22 26 9 817
Östermalmsområdet 150 1 964 553 328 293 27 3 315
Engelbrekt 54 659 202 213 141 11 1 280
Hedvig Eleonora 382 85 10 18 495
Oscar 96 923 266 105 134 16 1 540
Kungsholmsområdet 308 1 245 195 71 157 19 1 995
Kungsholmen 431 59 10 57 2 559
Sankt Göran 9 562 105 48 88 16 828
Essinge 299 252 31 13 12 1 608
Södermalmsområdet 126 2 275 258 571 226 43 3 499
Maria Magdalena 3 465 54 30 552
Högalid 32 559 61 318 73 14 1 057
Katarina 17 682 69 153 53 1 975
Sofia 74 569 74 100 70 28 915
Yttre staden 69 42 479 9 978 1 127 5 360 2 363 344 61 720
Söderort 19 722 6 318 575 3 194 1 349 242 31 400
Hägersten 2 544 1 345 131 272 222 41 4 555
Brännkyrka 4 638 811 68 294 216 31 6 058
Vantör 2 902 756 98 172 178 18 4 124
Enskede 1 765 900 77 279 163 20 3 204
Skarpnäck 1 853 1 067 42 1 581 185 14 4 742
Farsta 3 944 961 109 532 200 104 5 850
Skärholmen 2 076 478 50 64 185 14 2 867
Västerort 69 22 757 3 660 552 2 166 1 014 102 30 320
Bromma 20 3 856 1 100 130 934 241 40 6 321
Västerled 48 4 078 680 82 77 123 15 5 103
Vällingby 4 292 434 79 203 150 18 5 176
Spånga 1 4 362 658 85 526 245 14 5 891
Hässelby 5 334 395 64 274 159 8 6 234
Kista 835 393 112 152 96 7 1 595
Hela staden 69 43 070 17 454 2 729 6 382 3 270 449 73 423
Källa: Lantmäteriet/Sweco
Anm. Byggnadstypen avser i huvudsak typkoden för varje specifik byggnad. I de fall typkod saknas för en
byggnad avser byggnadstypen typkoden för den största taxerade enheten för den fastighet byggnaden tillhör.
Från och med år 2011 ingår ej byggnader som har byggnadsändamål ekonomibyggnad,
komplementbyggnad och övrig byggnad. Detta omfattar ca 19 000 byggnader (ca 12 000 småhus).
1 Byggnader som innehåller både bostäder och lokaler.
2 Institutionsbyggnader som t ex skolor, vårdinrättningar, offentliga byggnader etc.
Senast uppdaterad: 2018-09-26