Byggnader per distrikt 2015-12-31. Stockholm
Buildings              
 Småhus Flerbo- Lokal- Industri- Special-  Uppgift Totalt
stadshus1 hus enheter enheter2 saknas
               
Inre staden 592 7 466 1 612 1 485 908 58 12 121
Gamla stan-Cityomr. 4 341 385 14 110 6 860
Domkyrkodistrikt 4 341 385 14 110 6 860
Vasastadsområdet 3 1 619 231 56 121 0 2 030
Sankt Johannes 2 297 58 23 26 - 406
Adolf Fredrik 1 264 103 7 21 - 396
Gustav Vasa - 354 24 4 47 - 429
Sankt Matteus - 704 46 22 27 - 799
Östermalmsområdet 150 1 940 536 326 291 22 3 265
Engelbrekt 54 629 192 212 134 6 1 227
Hedvig Eleonora - 391 77 10 18 - 496
Oscar 96 920 267 104 139 16 1 542
Kungsholmsområdet 312 1 299 197 518 162 18 2 506
Kungsholmen - 431 59 10 57 2 559
Sankt Göran 9 556 107 49 87 15 823
Essinge 303 312 31 459 18 1 1 124
Södermalmsområdet 123 2 267 263 571 224 12 3 460
Maria Magdalena 3 466 54 . 30 - 553
Högalid 29 564 65 318 72 2 1 050
Katarina 17 678 69 150 53 - 967
Sofia 74 559 75 103 69 10 890
Yttre staden 42 275 9 728 1 217 4 675 2 313 231 60 439
Söderort 19 584 6 224 621 3 006 1 328 112 30 875
Hägersten 2 534 1 337 133 311 223 19 4 557
Brännkyrka 4 621 785 67 196 202 21 5 892
Vantör 2 894 735 98 151 176 22 4 076
Enskede 1 807 880 73 276 164 15 3 215
Skarpnäck 1 784 1 058 43 1 579 179 6 4 649
Farsta 3 866 979 140 432 198 19 5 634
Skärholmen 2 078 450 67 61 186 10 2 852
Västerort 22 691 3 504 596 1 669 985 119 29 564
Bromma 3 849 999 137 478 229 49 5 741
Västerled 4 065 670 83 74 122 9 5 023
Vällingby 4 286 375 102 204 139 14 5 120
Spånga 4 323 636 94 510 232 32 5 827
Hässelby 5 334 432 69 263 167 9 6 274
Kista 834 392 111 140 96 6 1 579
Hela staden 42 867 17 194 2 829 6 160 3 221 289 72 560
Källa: Lantmäteriet/Sweco
Anm. Byggnadstypen avser i huvudsak typkoden för varje specifik byggnad. I de fall typkod saknas för en
byggnad avser byggnadstypen typkoden för den största taxerade enheten för den fastighet byggnaden tillhör.
Från och med år 2011 ingår ej byggnader som har byggnadsändamål ekonomibyggnad,
komplementbyggnad och övrig byggnad. Detta omfattar ca 19 000 byggnader (ca 12 000 småhus).
1 Byggnader som innehåller både bostäder och lokaler.
2 Institutionsbyggnader som t ex skolor, vårdinrättningar, offentliga byggnader etc.
Senast uppdaterad: 2016-05-23