Nybyggda bostäder efter storlek och upplåtelseform 2017
Dwellings completed by size and form of tenure
  Lägenhetsstorlek               Rums-
1+ r 1 2 3 4 5 6+ Totalt enheter
  1+ rkv rk rk rk rk rk rk      
Småhus 1 1 2 33 148 148 333 2 145
Upplåtelseform
Hyresrätt 14 14 84
Bostadsrätt 2 30 87 75 194 1 209
Äganderätt 1 1 3 47 73 125 852
Flerbostadshus 1 073 1 694 1 216 735 101 10 4 829 16 443
Upplåtelseform
Hyresrätt 654 617 456 202 11 3 1 943 6 080
Bostadsrätt 419 1 077 760 533 90 7 2 886 10 363
Ägarlägenhet
Totalt 1 074 1 695 1 218 768 249 158 5 162   18 588
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-31.