Nybyggda bostäder efter storlek och upplåtelseform 2016
Dwellings completed by size and form of tenure
  Lägenhetsstorlek             Rums-
1+ r 1 2 3 4 5 6+ Totalt enheter
  1+ rkv rk rk rk rk rk rk      
Småhus 1 17 75 30 123 762
Upplåtelseform
Hyresrätt
Bostadsrätt 17 54 8 79 468
Äganderätt 1 21 22 44 294
Flerbostadshus 441 799 1 123 889 532 105 14 3 903 12 352
Upplåtelseform
Hyresrätt 441 520 433 333 177 31 1 1 936 5 190
Bostadsrätt 279 690 556 355 74 13 1 967 7 162
Ägarlägenhet
Totalt 441 799 1123 890 549 180 44 4 026   13 114
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-04.