Nybyggda bostäder efter storlek och byggnadsföretagare 2017
Dwellings completed by size and type of investor
Lägenhetsstorlek
1 1 2+ 1 2 3 4 5 6+ Totalt
  r rkv rkv rk rk rk rk rk rk  
Småhus 1 1 2 33 148 148 333
Byggherre
Kommunala bolag – – – – 14 – 14
Kooperativt företag – – – – – – –
Enskilt företag 1 1 2 33 134 148 319
Flerbostadshus 1 073 1 694 1 216 735 101 10 4 829
Byggherre
Kommunala bolag 16 115 175 81 6 3 396
Kooperativt företag 3 12 53 12 9 89
Enskilt företag 1 054 1 567 988 642 86 7 4 344
Totalt 1 074 1 695 1 218 768 249 158 5 162
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-09-26