Nybyggda bostäder efter storlek och byggnadsföretagare 2016
Dwellings completed by size and type of investor
Lägenhetsstorlek
1 1 2+ 1 2 3 4 5 6+ Totalt
  r rkv rkv rk rk rk rk rk rk  
Småhus – – – – – 1 17 75 30 123
Byggherre
Kommunala bolag – – – – – – – – – –
Kooperativt företag – – – – – – – – – –
Enskilt företag – – – – – 1 17 75 30 123
Flerbostadshus 88 353 – 799 1 123 889 532 105 14 3 903
Byggherre
Kommunala bolag 88 278 – 178 140 165 102 12 – 963
Kooperativt företag – – – 4 4 10 2 5 – 25
Enskilt företag – 75 – 617 979 714 428 88 14 2 915
Totalt 88 353 – 799 1 123 890 549 180 44 4 026
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-04