Nybyggda bostäder i flerbostadshus byggda 2006-2013 efter byggnadsföretagare
och lägenhetsstorlek
Dwellings completed in multi-dwelling buildings built by type of investor and size of dwelling
Lägenhetsstorlek
1 1 2 3 4 5 6+
  rkv rk rk rk rk rk rk
Antal lägenheter
Allmännyttiga företag
2006 30 128 668 676 176 30
2007 27 248 268 103 9
2008 1 69 381 292 221 4
2009 75 401 491 273 30
2011 6 276 294 231 14
2013 99 301 314 177 47
Kooperativa företag
2006 345 795 908 568 63
2007 25 197 317 377 179 68 11
2008 209 797 855 527 87 5
2009 111 325 429 341 77 3
2011 72 427 432 301 42
2013 111 547 768 549 140
Enskilda företag
2006 1 16 230 184 1 1
2007 3 153 127 112 19
2008 2 22 120 23 47 4
2009 4 125 113 40 1
2011 47 239 225 182 35
2013 139 165 279 124
Yta per lägenhet, m2
Allmännyttiga företag
2006 46 41 58 73 90 112
2007 44 57 71 101 121
2008 50 40 62 74 91 109
2009 43 56 76 92 110
2011 41 58 77 95 119
2013 42 56 79 95 116
Kooperativa företag
2006 44 61 79 96 113
2007 30 36 61 79 96 115 148
2008 41 60 82 100 123 147
2009 36 61 81 101 118 136 48
2011 41 56 80 98 110
2013 39 57 82 100 114
Enskilda företag
2006 36 46 59 72 106 140
2007 35 62 80 98 122
2008 42 41 61 86 101 125
2009 44 61 79 98 115
2011 40 56 82 97 115
2013 37 54 74 90
Källa:SCB, Hyror i nybyggnation
Anm.  I denna redovisning ingår ej lägenheter i service- och kollektivhus och/eller lägenheter om 2 rkv.
Anm.  Data för år 2010 och 2012 saknas då undersökningen hade ett uppehåll
Senast uppdaterad: 2014-11-04