Ombyggnader av lokaler till lägenheter i flerbostadshus 2001-2016
Premises converted into dwellings in multi-dwelling buildings
Lokaltyp Därav
För- Skola Sjukhus/ Kontor Ålder- Övrigt Uppgift Hela Inre Söder- Väster-
skolor vård- domshem/ saknas staden staden ort ort
      central   sjukhem              
Färdigställda
lägenheter
2005 34 168 282 138 622 161 131 330
2006 9 5 2 229 78 215 6 544 318 141 85
2007 19 151 107 633 290 391 1 591 993 561 37
2008 9 19 2 138 5 142 5 320 144 147 29
2009 2 21 27 242 35 68 31 426 191 192 43
2010 8 255 6 67 53 389 230 125 34
2011 47 2 438 41 66 19 613 430 91 92
2012 12 38 438 18 346 852 221 552 79
2013 14 7 230 72 91 414 186 162 66
2014 8 19 120 351 78 92 2 670 152 82 436
2015 16 7 215 696 12 129 15 1 090 364 114 612
2016 6 7 7 473 274 1 6 774 247 456 71
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-05