Lägenheter i vindsutrymmen 2005-2017
Flats in attic spaces 
Nytillkomna lägenheter i vindsutrymmen Tillbyggda lägenheter i vindsutrymmen
Inre Söder- Väster- Hela Inre Söder- Väster- Hela
  staden ort ort staden   staden ort ort staden
2005 140 1 141 48 3 1 52
2006 177 2 3 182 60 2 1 63
2007 121 3 2 126 45 10 6 61
2008 136 8 1 145 59 11 4 74
2009 75 2 77 50 1 51
2010 115 115 68 12 3 83
2011 111 6 117 41 9 50
2012 97 5 3 105 40 7 1 48
2013 169 1 170 36 6 2 44
2014 59 12 71 19 5 1 25
2015 30 6 3 39 28 1 1 30
2016 114 9 123 45 5 1 51
2017 168 4 1 173 16 4 1 21
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-31