Påbörjade bostäder i nya hus 2013-2017
Dwellings under construction
Påbörjade lägenheter        
  2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017
Inre staden 1 415 1 112 1 289 2 099 2 887 8 802
Söderort 2 355 1 975 1 616 3 077 2 783 11 806
Västerort 1 602 918 1 805 1 437 1 404 7 166
Hela staden 5 372 4 005 4 710 6 613 7 074 27 774
   Flerbostadshus 5 217 3 682 4 551 6 322 6 873 26 645
   Småhus 155 323 159 291 201 1 129
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-31