Påbörjade bostäder i nya hus 2012-2016
Dwellings under construction
Påbörjade lägenheter        
  2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016
Inre staden 874 1 415 1 112 1 289 2 099 6 789
Söderort 1 491 2 355 1 975 1 616 3 077 10 514
Västerort 816 1 602 918 1 805 1 437 6 578
Hela staden 3 181 5 372 4 005 4 710 6 613 23 881
   Flerbostadshus 3 101 5 217 3 682 4 551 6 322 22 873
   Småhus 80 155 323 159 291 1 008
Källa: Stockholms stad/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-05