Bostadsbyggande och ägarbyten efter hustyp och upplåtelseform/ägare 2017
Housing construction by type of building and form of tenure/owner  
Nybygg- Ombygg- Rivningar Byggande Ombild- Övriga Ägarbyten
  nader nader   totalt   ningar ägarbyten totalt
Inre staden
Flerbostadshus 950 598 1 548
Allmännyttan 312 312
Övriga hyresrätter 103 335 438 -59 2 -57
Bostadsrätt 535 263 798 59 -2 57
Småhus 1 1
Samtliga 951 598 1 549
Söderort
Flerbostadshus 2 159 192 -4 2 347
Allmännyttan 84 84 -374 -374
Övriga hyresrätter 888 118 1 006 -247 374 127
Bostadsrätt 1 187 74 1 261 247 247
Småhus 150 -4 146
Samtliga 2 309 192 -8 2 493
Västerort
Flerbostadshus 1 720 185 -3 1 902
Allmännyttan 60 60
Övriga hyresrätter 556 58 614 -155 -28 -183
Bostadsrätt 1 164 127 1 291 155 -32 123
Småhus 182 -7 175
Samtliga 1 902 185 -10 2 077
Hela staden
Flerbostadshus 4 829 975 -7 5 797
Allmännyttan 396 396 -314 -314
Övriga hyresrätter 1 547 511 2 058 -461 348 -113
Bostadsrätt 2 886 464 3 350 461 -34 427
Småhus 333 -11 322
Samtliga 5 162 975 -18 6 119        
Källa: Lantmäteriet/Sweco
Inkl. kategoribostäder.
Senast uppdaterad: 2018-10-02