Bostadsbyggande och ägarbyten efter hustyp och upplåtelseform/ägare 2016
Housing construction by type of building and form of tenure/owner  
Nybygg- Ombygg- Rivningar Byggande Ombild- Övriga  Ägarbyten 
  nader nader   totalt   ningar ägarbyten totalt
Inre staden
Flerbostadshus 1 012 394 -24 1 382
Allmännyttan 1 1
Övriga hyresrätter 406 122 -24 504 -504 -504
Bostadsrätt 606 272 878 504 504
Småhus 18 -1 17
Samtliga 1 030 394 -25 1 399
Söderort
Flerbostadshus 1 873 476 2 349
Allmännyttan 854 118 972 12 12
Övriga hyresrätter 398 288 686 -622 -12 -634
Bostadsrätt 621 69 690 622 622
Småhus 55 -18 37
Samtliga 1 928 476 -18 2 386
Västerort
Flerbostadshus 1 018 55 1 073
Allmännyttan 109 2 111
Övriga hyresrätter 169 19 188 -277 -277
Bostadsrätt 740 34 774 277 277
Småhus 50 -4 46
Samtliga 1 068 55 -4 1 119
Hela staden
Flerbostadshus 3 903 925 -24 4 804
Allmännyttan 963 121 1 084 12 12
Övriga hyresrätter 973 429 -24 1 378 -1 403 -12 -1 415
Bostadsrätt 1 967 375 2 342 1 403 1 403
Småhus 123 -23 100
Samtliga 4 026 925 -47 4 904        
Källa: Lantmäteriet/Sweco
Inkl. kategoribostäder.