Lokalyta i ny- och tillbyggde hus efteruttnyttjande per distrikt 2016
Non-residential floor space in completed building by occupancy status
  Lokalyta, m2              
Kontor Butik Industri/ Garage Fφr- Skolor Hotell/ Φvrigt1 Totalt
      verkstad   skolor   restaurang    
Inre staden 31 597 10 060 420 3 100 1 652 11 000 21 340 1 781 80 950
Gamla stan -Cityomr 8 000 9 000 – 2 500 – – 21 300 – 40 800
Domkyrkodistrikt 8 000 9 000 – 2 500 – – 21 300 – 40 800
Vasastadsomr. 2 000 80 – 600 – – – – 2 680
Sankt Johannes – – – – – – – – –
Adolf Fredrik – – – – – – – – –
Gustav Vasa 2 000 80 – – – – – – 2 080
Sankt Matteus – – – 600 – – – – 600
Φstermalmsomr. 397 410 420 – 892 5 000 – 611 7 730
Engelbrekt 34 410 420 – 892 – – 69 1 825
Hedvig Eleonora 203 – – – – 5 000 – – 5 203
Oscar 160 – – – – – – 542 702
Kungsholmsomr. – 570 – – 760 6 000 – 1 000 8 330
Kungsholmen – – – – – – – – –
S:t Gφran – 570 – – 760 6 000 – 1 000 8 330
Essinge – – – – – – – – –
Sφdermalmsomr. 21 200 – – – – – 40 170 21 410
Maria Magdalena 200 – – – – – 40 170 410
Hφgalid – – – – – – – – –
Katarina 21 000 – – – – – – – 21 000
Yttre staden 38 087 3 747 9 199 5 220 8 605 1 724 1 169 13 809 81 560
Sφderort  2 243 2 227 5 589 – 5 422 – – 11 260 26 741
Brδnnkyrka – 1 597 – – 1 200 – – 1 500 4 297
Enskede – – 300 – – – – – 300
Farsta 175 – – – – – – 1 655 1 830
Hδgersten – 630 – – 2 048 – – 6 340 9 018
Skarpnδck 2 068 – 5 289 – 2 174 – – 1 640 11 171
Skδrholmen – – – – – – – 125 125
Vδsterort 35 844 1 520 3 610 5 220 3 183 1 724 1 169 2 549 54 819
Bromma – – 3 610 1 400 – – – – 5 010
Hδsselby – – – 3 820 1 057 582 – – 5 459
Kista 35 000 – – – – – 700 2 175 37 875
Spεnga 844 1 520 – – 1 209 565 469 374 4 981
Vδllingby – – – – 917 – – – 917
Vδsterled – – – – – 577 – – 577
Hela staden 69 684 13 807 9 619 8 320 10 257 12 724 22 509 15 590 162 510
Kδlla: Stockholms stad/ Sweco
1 Lokalyta avssende lager samt sjuk- och hδlsovεrd redovisas tillsammans med φvrigt.
Senast uppdaterad: 2017-09-19