Lokalyta i ny- och tillbyggde hus efteruttnyttjande per distrikt 2017
Non-residential floor space in completed building by occupancy status
  Lokalyta, m2              
Kontor Butik Industri/ Garage Fφr- Skolor Hotell/ Φvrigt1 Totalt
      verkstad   skolor   restaurang    
Inre staden 31 837 3 211 300 20 268 1 776 4 835 10 017 17 509 89 753
 Gamla stan -Cityomr 18 865 2 540 – 20 000 – – 2 031 7 622 51 058
 Domkyrkodistrikt 18 865 2 540 – 20 000 – – 2 031 7 622 51 058
 Vasastadsomr. – – – – – – – 6 000 6 000
 Adolf Fredrik – – – – – – – – –
 Gustav Vasa – – – – – – – – –
 Sankt Johannes – – – – – – – – –
 Sankt Matteus – – – – – – – 6 000 6 000
 Φstermalmsomr. 4 626 – – – 1 171 3 679 316 610 10 402
 Engelbrekt 4 626 – – – 1 171 3 679 316 510 10 302
 Hedvig Eleonora – – – – – – – – –
 Oscar – – – – – – – 100 100
 Kungsholmsomr. 2 146 – 300 268 – 576 – 847 4 137
 Essinge 394 – 300 268 – – – – 962
 Kungsholmen 1 752 – – – – – – – 1 752
 S:t Gφran – – – – – 576 – 847 1 423
 Sφdermalmsomr. 6 200 671 – – 605 580 7 670 2 430 18 156
 Hφgalid – – – – – 580 – – 580
 Katarina – – – – – – – – –
 Maria Magdalena – – – – 605 – – 325 930
 Sofia 6 200 671 – – – – 7 670 2 105 16 646
Yttre staden 30 244 657 4 788 – 6 479 8 477 999 11 957 63 601
 Sφderort  30 244 93 4 788 – 2 928 7 986 204 2 337 48 580
 Brδnnkyrka – – – – – 6 300 – 149 6 449
 Enskede 30 000 – – – 1 227 – 204 88 31 519
 Farsta – 93 – – 1 156 – – 1 249
 Hδgersten 64 – – – 1 701 – – 1 248 3 013
 Skarpnδck – – 1 345 – – – 472 1 817
 Skδrholmen 180 – 1 050 – 530 – – 1 760
 Vantφr – – 2 393 – – – – 380 2 773
 Vδsterort – 564 – – 3 551 491 795 9 620 15 021
 Bromma – – – – – – – 1 564 1 564
 Hδsselby – – – – 589 – – 300 889
 Kista – – – – 1 430 – – 3 695 5 125
 Spεnga – 564 – – 1 532 491 795 2 361 5 743
 Vδllingby – – – – – – – 1 700 1 700
 Vδsterled – – – – – – – – –
Hela staden 62 081 3 868 5 088 20 268 8 255 13 312 11 016 29 466 153 354
Kδlla: Stockholms stad/ Sweco
1 Lokalyta avseende lager samt samlingslokaler redovisas tillsammans med φvrigt.
Senast uppdaterad: 2018-09-20