Stockholms hamn 2017
Stockholm harbour            
Kajplatser, m Vattendjup, m1 Kajhöjd, m Kajkranar  
Antal Lyftkraft, ton
             
Hamnanläggningar
Mälaren 2 605 . .
Klara Mälarstrand 185 3,5 1,2
Norr Mälarstrand 720 1,5 - 5,9 1,7 - 1,8
Söder Mälarstrand 1 490 2,5 1,4
Bällstahamnen 50 3,6 1,2
Hässelbyverkskajen 160 8,5 - 10,5 2,2
Saltsjön 11 020 . . 2 42
Stadsgårdshamnen 1 918 7,2 - 8,9 2,5 - 2,8
Skeppsbrohamnen 829 2,4 - 6,0 2
Södra Blasieholmshamnen 330 2,5 - 2,9 2,0 - 2,5
Nybrohamnen 547 3,0 - 5,0 1,8 - 2,0
Strandvägen 925 1,3 - 3,7 1,8 - 1,9
Värtahamnen 2 148 6,2 - 11,4 2,3 - 2,9
Frihamnen 1 796 6,0 - 10,4 2,3 - 2,6 2 42
Oljehamnen vid Loudden 324 8,4 - 11,4 2,6 - 3,9
Norra Hammarbyhamnen 1 803 1,0 - 5,5 2,5
Södra Hammarbyhamnen 400 5,5 2,8
Viktigare privata hamnanlägg-
ningar inom Stockholms hamn 1 775 . . .. ..
Mälaren 1 300 4,0 - 6,9 .. .. ..
Saltsjön 475 3,7 - 12,9 ..   .. ..
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
1 Tillåtet djupgående vid medelvattenstånd.
Senast uppdaterad: 2018-06-26