Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) 2016 och 2017
Cargo turnover in the ports of Stockholm (ton)            
Anlänt gods (ton) från       Avsänt gods (ton) till Anlänt och avsänt
Utlandet   Övriga Sverige Utlandet   gods (ton) totalt1
  2016 2017   2016 2017   2016 2017   2016 2017
Bensin 110 880 87 378 26 609 9 120 137 489 96 497
Fotogen 20 155 15 114 23 324 19 174 11 605 2 210 55 084 36 498
Brännolja2 215 111 186 446 184 127 171 199 399 238 357 645
Kol och koks 171 343 169 941 171 343 169 941
Basoljor 22 285 28 757 7 218 999 16 341 45 845 52 837
Spannmål 4 000 69 597 85 191 73 597 87 014
Fodermedel 9 468 9 225 9 684 12 146 19 152 21 372
Cement 529 451 584 619 529 451 584 619
Sand 244 001 288 792 244 001 288 792
Pellets 84 732 83 041 44 149 43 102 128 881 126 143
Övriga varor 1 912 240 2 287 307 24 105 44 694 1 192 535 1 235 431 3 128 881 3 567 434
Totalt 2 550 216 2 867 210   1 092 668 1 173 845   1 290 078 1 322 833   4 932 962 5 388 791
Källa: Stockholms hamn/Sweco
1 Här ingår även gods till övriga Sverige. För 2016 ingår 16 341 ton spilloljor
och för 2017 ingår 23 080 ton. 
2 Inkl. flytande biobränsle.
Senast uppdaterad: 2018-09-17