Trafiken genom slussarna 2000 - 2017
Traffic through the locks              
Hammarbyslussen     Karl Johansslussen1    
  2000 2005 2010 2016 2017 2000 2005 2010 2016 2017
Fartyg och pråmar
över 6 registerton
Antal passager 5 786 5 549 4 055 6 119 6 377 1 698 2 180 2 253 . .
Registerton, 1 000-tal 1 146 1 158 871 878 928 95 168 128 . .
Båtar, pråmar och fritidsbåtar,
6 registerton och mindre
Antal passager 34 069 28 493 27 037 34 109 31 589 14 241 22 306 16 622 . .
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
1 Karl Johansslussen stängd på grund av ombyggnad sedan 2016.
Senast uppdaterad: 2018-08-16