Trafiken genom slussarna 2000 - 2016
Traffic through the locks                      
Hammarbyslussen     Karl Johansslussen1    
  2000 2005 2010 2015 2016   2000 2005 2010 2015 2016
Fartyg och pråmar
över 6 registerton
Antal passager 5 786 5 549 4 055 4 600 6 119 1 698 2 180 2 253 2 159 .
Registerton, 1 000-tal 1 146 1 158 871 792 878 95 168 128 128 .
Båtar, pråmar och fritidsbåtar,
6 registerton och mindre
Antal passager 34 069 28 493 27 037 22 556 34 109   14 241 22 306 16 622 14 938 .
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
1 Karl Johansslussen stängd på grund av ombyggnad 2016.
Senast uppdaterad: 2017-09-20