Trafiken genom slussarna 2000 - 2015
Traffic through the locks                      
Hammarbyslussen     Karl Johansslussen    
  2000 2005 2010 2014 2015   2000 2005 2010 2014 2015
Fartyg och pråmar
över 6 registerton
Antal passager 5 786 5 549 4 055 4 878 4 600 1 698 2 180 2 253 2 712 2159
Registerton, 1 000-tal 1 146 1 158 871 920 792 95 168 128 128 128
Båtar, pråmar och fritidsbåtar,
6 registerton och mindre
Antal passager 34 069 28 493 27 037 24 894 22 556   14 241 22 306 16 622 13 509 14 938
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2016-05-19