Sjöfart till Stockholms hamnområde 2000 - 2016
Stockholm harbour. Shipping          
  2000 2005 2010 2014 2015 2016
Anlända fartyg1
Utrikes passagerartrafik
Antal 4 281 4 551 4 452 4 045 3 685 3 667
1 000 reg.ton 120 989 145 432 168 702 171 197 169 102 167 513
Annan utrikestrafik2
Antal 581 341 319 293 215 364
1 000 reg.ton 6 485 2 126 1 692 2 489 1 822 2 793
Skärgårdstrafik
Antal 10 854 10 400 ca. 10 000 ca. 10 000 ca. 10 000 ca. 10 000
1 000 reg.ton 1 977 2 250 ca. 2 400 ca. 2 400 ca. 2 400 ca. 2 400
Annan inrikestrafik
Antal 543 635 601 640 609 578
1 000 reg.ton 841 1 036 989 1 085 1 210 1 193
Total fartygstrafik
Antal 16 259 15 927 15 372 14 978 14 509 14 609
1 000 reg.ton 130 292 150 844 173 783 174 771 174 534 173 899
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
1 Fartyg över 6 registerton, inkl. pråmar och segelfartyg, kryssningsfartyg
2 Här ingår även utrikesfart via Stockholms hamn från andra hamnar.
Senast uppdaterad: 2017-09-30