Sjöfart till Stockholms hamnområde 2000 - 2017
Stockholm harbour. Shipping        
  2000 2005 2010 2015 2016 2017
Anlända fartyg1
Utrikes passagerartrafik
Antal 4 281 4 551 4 452 3 685 3 667 3 833
1 000 reg.ton 120 989 145 432 168 702 169 102 167 513 170 919
Annan utrikestrafik2
Antal 581 341 319 215 364 409
1 000 reg.ton 6 485 2 126 1 692 1 822 2 793 3 234
Skärgårdstrafik
Antal 10 854 10 400 ca. 10 000 ca. 10 000 ca. 10 000 ca. 10 000
1 000 reg.ton 1 977 2 250 ca. 2 400 ca. 2 400 ca. 2 400 ca. 2 400
Annan inrikestrafik
Antal 543 635 601 609 578 584
1 000 reg.ton 841 1 036 989 1 210 1 193 1 270
Total fartygstrafik
Antal 16 259 15 927 15 372 14 509 14 609 14 826
1 000 reg.ton 130 292 150 844 173 783 174 534 173 899 177 823
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
1 Fartyg över 6 registerton, inkl. pråmar och segelfartyg, kryssningsfartyg
2 Här ingår även utrikesfart via Stockholms hamn från andra hamnar.
Senast uppdaterad: 2018-08-16