Sjöfart till Stockholms hamnområde 2000 - 2015
Stockholm harbour. Shipping          
  2000 2005 2010 2013 2014 2015
Anlända fartyg1
Utrikes passagerartrafik
Antal 4 281 4 551 4 452 4 266 4 045 3 685
1 000 reg.ton 120 989 145 432 168 702 176 374 171 197 169 102
Annan utrikestrafik2
Antal 581 341 319 386 293 215
1 000 reg.ton 6 485 2 126 1 692 2 396 2 489 1 822
Skärgårdstrafik
Antal 10 854 10 400 ca. 10 000 ca. 10 000 ca. 10 000 ca. 10 000
1 000 reg.ton 1 977 2 250 ca. 2 400 ca. 2 400 ca. 2 400 ca. 2 400
Annan inrikestrafik
Antal 543 635 601 548 640 609
1 000 reg.ton 841 1 036 989 1 140 1 085 1 210
Total fartygstrafik
Antal 16 259 15 927 15 372 15 200 14 978 14 509
1 000 reg.ton 130 292 150 844 173 783 182 310 174 771 174 534
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
1 Fartyg över 6 registerton, inkl. pråmar och segelfartyg, kryssningsfartyg
2 Här ingår även utrikesfart via Stockholms hamn från andra hamnar.
Senast uppdaterad: 2016-05-19