Färje- och passagerartrafiken på Finland, Ryssland och 
de baltiska staterna 2016
Ferry- and passenger traffic on Finland, Russia and the Baltic Republics
Stockholms hamn från/till    
  Finland Estland Lettland Ryssland Totalt
Fartyg
Ankommande 2 819 366 193 77 3 455
Avgående 2 819 366 193 77 3 455
Totalt 5 638 732 386 154 6 910
Passagerare
Ankommande 3 357 484 466 420 260 167 76 494 4 160 565
Avgående 3 372 601 473 476 249 606 33 034 4 128 717
Totalt 6 730 085 939 896 509 773 109 528 8 289 282
Personbilar m m
Ankommande 167 095 28 747 25 459 780 222 081
Avgående 171 112 31 278 25 858 1 175 229 423
Totalt 338 207 60 025 51 317 1 955 451 504
Bussar
Ankommande 5 406 1 385 530 146 7 467
Avgående 5 832 1 293 491 155 7 771
Totalt 11 238 2 678 1 021 301 15 238
Lastfordon
Ankommande 66 886 9 493 3 285 2 716 82 380
Avgående 68 453 9 756 3 043 1 674 82 926
Totalt 135 339 19 249 6 328 4 390 165 306
Gods med lastfordon, ton
Ankommande 1 147 079 102 322 51 111 54 454 1 354 966
Avgående 955 534 65 257 27 805 33 034 1 081 630
Totalt 2 102 613 167 579 78 916 87 488 2 436 596
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-09-21