Färje- och passagerartrafiken från/till Finland, Ryssland och 
de baltiska staterna 2017
Ferry- and passenger traffic on Finland, Russia and the Baltic Republics
Stockholms hamn från/till      
  Finland Estland Lettland Ryssland Totalt
Fartyg
Ankommande 2 838 358 355 41 3 592
Avgående 2 838 358 355 41 3 592
Totalt 5 676 716 710 82 7 184
Passagerare
Ankommande 3 295 544 490 620 380 462 41 283 4 207 909
Avgående 3 343 906 497 779 363 284 36 491 4 241 460
Totalt 6 639 450 988 399 743 746 77 774 8 449 369
Personbilar m m
Ankommande 173 408 31 399 35 698 419 240 924
Avgående 180 366 33 623 34 831 319 249 139
Totalt 353 774 65 022 70 529 738 490 063
Bussar
Ankommande 5 555 1 449 812 22 7 838
Avgående 6 264 1 258 736 12 8 270
Totalt 11 819 2 707 1 548 34 16 108
Lastfordon
Ankommande 69 615 10 650 7 031 1 784 89 080
Avgående 70 399 10 633 5 065 1 260 87 357
Totalt 140 014 21 283 12 096 3 044 176 437
Gods med lastfordon, ton
Ankommande 1 227 867 116 239 106 416 24 366 1 474 888
Avgående 979 368 71 876 45 671 22 683 1 119 598
Totalt 2 207 235 188 115 152 087 47 049 2 594 486
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-28