Färje- och passagerartrafiken på Finland, Ryssland och
de baltiska staterna 2015
Ferry- and passenger traffic on Finland, Russia and the Baltic Republics
Stockholms hamn från/till    
  Finland Estland Lettland Ryssland Totalt
Fartyg
Ankommande 2 827 361 182 87 3 457
Avgående 2 827 361 182 87 3 457
Totalt 5 654 722 364 174 6 914
Passagerare
Ankommande 3 394 867 448 664 232 906 61 999 4 138 436
Avgående 3 403 156 458 596 226 081 57 348 4 145 181
Totalt 6 798 023 907 260 458 987 119 347 8 283 617
Personbilar m m
Ankommande 170 134 31 172 26 910 606 228 822
Avgående 174 944 32 344 26 885 751 234 924
Totalt 345 078 63 516 53 795 1 357 463 746
Bussar
Ankommande 5 595 1 346 508 179 7 628
Avgående 5 885 1 310 542 185 7 922
Totalt 11 480 2 656 1 050 364 15 550
Lastfordon
Ankommande 65 837 8 989 3 177 2 537 80 540
Avgående 68 615 9 105 2 860 1 849 82 429
Totalt 134 452 18 094 6 037 4 386 162 969
Gods med lastfordon, ton
Ankommande 669 032 91 991 46 372 47 359 854 754
Avgående 995 923 69 957 29 434 37 378 1 132 692
Totalt 1 664 955 161 948 75 806 84 737 1 987 446
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2016-05-19