Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och
de baltiska staterna 2016
Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics  
Trafik från/till hamnar inom koncernen Stockholms hamnar    
Finland     Baltikum, Polen och Ryssland  
  Stockholm Kapellskär Totalt   Stockholm Nynäshamn Kapellskär Totalt
Ankommande och
avgående
Fartyg 5 638 3 070 8 708 1 272 1 184 1 006 3 462
Andel, % 65 35 100 37 34 29 100
Passagerare 6 730 085 853 689 7 583 774 1 559 197 275 908 82 895 1 918 000
Andel, % 89 11 100 81 14 4 100
Personbilar m m 338 207 162 256 500 463 113 297 90 079 12 787 216 163
Andel, % 68 32 100 52 42 6 100
Bussar 11 238 2 072 13 310 4 000 274 4 274
Andel, % 84 16 100 94 6 100
Lastfordon  100 380 103 445 203 825 20 221 69 078 55 653 144 952
Andel, % 49 51 100 14 48 38 100
Släpfordon 34 959 7 861 42 820 9 746 15 843 13 713 39 302
Andel, % 82 18 100   25 40 35 100
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-09-21