Färje- och passagerartrafiken från/till Finland, Polen, Ryssland och
de baltiska staterna 2017
Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics
Trafik från/till hamnar inom koncernen Stockholms hamnar    
Finland     Baltikum, Polen och Ryssland  
  Stockholm Kapellskär Totalt   Stockholm Nynäshamn Kapellskär Totalt
Ankommande och
avgående
Fartyg 5 676 3 002 8 678 1 508 1 572 1 088 4 168
Andel, % 65 35 100 36 38 26 100
Passagerare 6 639 450 1 603 581 8 243 031 1 793 002 372 973 79 082 2 245 057
Andel, % 81 19 100 80 17 4 100
Personbilar m m 353 774 167 465 521 239 136 289 107 517 11 209 255 015
Andel, % 68 32 100 53 42 4 100
Bussar 11 819 2 368 14 187 4 289 232 0 4 521
Andel, % 83 17 100 95 5 0 100
Lastfordon  105 898 106 024 211 922 23 783 81 109 55 622 160 514
Andel, % 50 50 100 15 51 35 100
Släpfordon 53 000 8 055 61 055 12 640 14 579 13 262 40 481
Andel, % 87 13 100   31 36 33 100
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-28