Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och
de baltiska staterna 2015
Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics
Trafik från/till hamnar inom koncernen Stockholms hamnar
Finland Baltikum, Polen och Ryssland
Stock- Kapell- Totalt Stock- Nynäs- Kapell- Totalt
  holm skär     holm hamn skär  
Ankommande och
avgående
Fartyg 5 654 3 096 8 750 1 260 1 088 954 3 302
Andel, % 65 35 100 38 33 29 100
Passagerare 6 798 023 837 169 7 635 192 1 485 487 259 842 80 055 1 825 384
Andel, % 89 11 100 81 14 5 100
Personbilar m m 345 078 156 531 501 609 118 668 83 696 12 781 215 145
Andel, % 69 31 100 55 39 6 100
Bussar 11 480 1 947 13 427 4 070 249 0 4 319
Andel, % 85 15 100 94 6 0 100
Lastfordon  97 307 99 912 197 219 19 693 59 519 51 485 130 697
Andel, % 49 51 100 15 46 39 100
Släpfordon 37 145 8 406 45 551 8 824 10 554 10 505 29 883
Andel, % 82 18 100   30 35 35 100
Källa: Stockholms Hamn AB/Sweco
Senast uppdaterad: 2016-05-19