Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec 1990-2017
Cars, buses and motor cycles registered          
  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Samtliga motorfordon
Personbilar ägda av fysiska personer 174 302 170 185 191 773 194 031 205 448 222 088 228 504
Personbilar ägda av juridiska personer 101 455 79 676 131 677 132 743 154 213 178 111 196 547
Samtliga personbilar 275 757 249 861 323 450 326 774 359 661 400 199 425 051
  därav
  i yrkesmässig trafik1 2 687 2 586 3 407 2 991 3 559 3 438 4 555
  taxi 1 899 2 080 2 097 2 337 2 827 3 016 3 539
  leasing 41 945 32 235 60 657 65 242 78 614 100 915 119 436
Lastbilar 30 206 25 459 36 379 45 478 59 270 63 885 78 336
Bussar2 2 606 1 874 1 292 1 338 1 737 2 392 2 517
Motorcyklar 9 670 9 871 14 707 18 684 21 751 23 169 25 111
Motorfordon i trafik
Personbilar ägda av fysiska personer 151 292 150 637 167 231 166 994 170 797 184 928 187 957
Personbilar ägda av juridiska personer 86 888 70 330 107 963 112 114 133 133 155 155 168 279
Samtliga personbilar 238 180 220 967 275 194 279 108 303 930 340 083 356 236
  därav
  i yrkesmässig trafik1 2 598 2 551 3 372 2 937 3 479 3 358 4 477
  taxi 1 899 2 080 2 097 2 337 2 827 2 942 3 467
  leasing 41 945 32 793 60 657 65 242 78 614 100 117 118 664
Lastbilar 25 726 21 627 30 563 37 699 49 330 52 941 65 996
Bussar2 2 237 1 496 799 900 1 081 1 122 1 141
Motorcyklar 1 930 2 902 6 845 8 901 11 335 12 508 13 679
Släp- och husvagnar
Släpvagnar och påhängsvagnar 13 983 14 004 15 914 18 826 23 821 28 514 30 759
Husvagnar 3 666 2 982 1 628 2 414 2 162 2 023 2 021
Avställda motorfordon
Personbilar ägda av fysiska personer 23 010 19 548 24 542 27 037 34 651 37 160 40 547
Personbilar ägda av juridiska personer 14 567 9 346 23 714 20 629 21 080 22 956 28 268
Samtliga personbilar 37 577 28 894 48 256 47 666 55 731 60 116 68 815
  därav
  i yrkesmässig trafik1 89 35 35 54 80 80 78
  taxi .. .. .. .. .. 74 72
  leasing .. .. .. .. .. 798 772
Lastbilar 4 480 3 832 5 816 7 779 9 940 10 944 12 340
Bussar2 369 378 493 438 656 1 270 1 376
Motorcyklar 7 740 6 969 7 862 9 783 10 416 10 661 11 432
Källa: SCB/Sweco
1 Här ingår de som har tillstånd för godstrafik, busstrafik, linjetrafik, och taxi.
2 Fr o m 1991 registreras bussar i den kommun där resp lokala bussbolag verkar. 
Senast uppdaterad: 2018-08-28