Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec 1990-2016
Cars, buses and motor cycles registered            
  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Samtliga motorfordon
Personbilar ägda av fysiska personer 174 302 170 185 191 773 194 031 205 448 222 088 226 058
Personbilar ägda av juridiska personer 101 455 79 676 131 677 132 743 154 213 178 111 186 624
Samtliga personbilar 275 757 249 861 323 450 326 774 359 661 400 199 412 682
  därav
  i yrkesmässig trafik2 2 687 2 586 3 407 2 991 3 559 3 438 4 496
  taxi 1 899 2 080 2 097 2 337 2 827 3 016 3 321
  leasing 41 945 32 235 60 657 65 242 78 614 100 915 109 983
Lastbilar 30 206 25 459 36 379 45 478 59 270 63 885 68 342
Bussar1 2 606 1 874 1 292 1 338 1 737 2 392 2 471
Motorcyklar 9 670 9 871 14 707 18 684 21 751 23 169 24 731
Motorfordon i trafik
Personbilar ägda av fysiska personer 151 292 150 637 167 231 166 994 170 797 184 928 186 764
Personbilar ägda av juridiska personer 86 888 70 330 107 963 112 114 133 133 155 155 160 861
Samtliga personbilar 238 180 220 967 275 194 279 108 303 930 340 083 347 625
  därav
  i yrkesmässig trafik2 2 598 2 551 3 372 2 937 3 479 3 358 4 412
  taxi 1 899 2 080 2 097 2 337 2 827 2 942 3 249
  leasing 41 945 32 793 60 657 65 242 78 614 100 117 109 219
Lastbilar 25 726 21 627 30 563 37 699 49 330 52 941 56 718
Bussar1 2 237 1 496 799 900 1 081 1 122 1 108
Motorcyklar 1 930 2 902 6 845 8 901 11 335 12 508 12 956
Släp- och husvagnar
Släpvagnar och påhängsvagnar 13 983 14 004 15 914 18 826 23 821 28 514 29 614
Husvagnar 3 666 2 982 1 628 2 414 2 162 2 023 2 001
Avställda motorfordon
Personbilar ägda av fysiska personer 23 010 19 548 24 542 27 037 34 651 37 160 39 294
Personbilar ägda av juridiska personer 14 567 9 346 23 714 20 629 21 080 22 956 25 763
Samtliga personbilar 37 577 28 894 48 256 47 666 55 731 60 116 65 057
  därav
  i yrkesmässig trafik2 89 35 35 54 80 80 84
  taxi .. .. .. .. .. 74 72
  leasing .. .. .. .. .. 798 764
Lastbilar 4 480 3 832 5 816 7 779 9 940 10 944 11 624
Bussar1 369 378 493 438 656 1 270 1 363
Motorcyklar 7 740 6 969 7 862 9 783 10 416 10 661 11 775
Källa: SCB/Sweco
1 Fr o m 1991 registreras bussar i den kommun där resp lokala bussbolag verkar. 
2 Här ingår de som har tillstånd för godstrafik, busstrafik, linjetrafik, och taxi.