Bilar och bussar som ett vardagsdygn passerade innerstadssnittet 2000 – 2016
Cars and buses passing the inner city on a selected day        
Hösten  Hösten  Hösten  Hösten  Hösten  Hösten 
    2000 2005 2010 2014 2015 2016
Gata eller plats
Södra innerstadssnittet 249 500 227 500 201 500 189 600 190 100 184 900
  1 Danviksbron 51 000 43 000 39 500 36 000 36 400 32 100
  2 Skansbron 14 000 16 500 17 000 16 900 16 600 16 600
  3 Skanstullsbron 30 000 28 000 24 500 24 000 24 100 25 300
  4 Johanneshovsbron 71 500 66 500 57 500 56 200 56 100 53 900
  5 Liljeholmsbron 44 000 36 000 31 000 30 100 30 800 28 900
  6 Mariebergsbron 9 000 9 000 8 000 8 400 8 100 8 800
  7 Mariebergsavfarten 11 000 8 000 7 000 8 900 6 500 7 000
  8 Fredhällspåfarten 7 500 7 000 5 500 9 100 6 400 6 500
  9 Stadshagsavfarten1 3 500 3 500 3 000 . 2 400 2 600
10 Kristinebergspåfarten1 3 500 3 500 3 500 . 2 700 3 200
11 Norra Stationsavfarten1 4 500 6 500 5 000 . . .
Norra innerstadssnittet 312 000 299 000 258 600 252 700 296 400 313 800
12 Lidingöbron 42 000 39 500 38 000 36 600 40 000 41 000
13 Roslagsvägen norr Bergiusvägen 59 500 55 000 49 000 50 100 60 000 61 600
14 A Uppsalavägen vid Norrtull 71 000 72 000 60 000 58 000 51 300 51 000
14 B Norra länken under Bellevue2 . . . . 38 200 51 800
15 Solnabron 23 000 18 000 16 500 12 400 12 600 11 200
16 Tomtebodavägen vid stadsgränsen 1 500 1 500 1 600 1 100 800 1 100
17 Pampaslänken N Klarastrandsleden 11 500 5 500 5 500 5 500 5 200 .
18 A Klarastrandsleden N Pampaslänken 37 000 38 500 35 500 33 500 26 400 .
18 B Klarastrandsleden S Pampaslänken3 43 900
19 Ekelundsbron 9 000 8 000 4 500 5 600 4 800 4 200
20 Stadshagspåfarten  9 500 8 500 5 500 7 200 8 000 8 500
21 Kristinebergsavfarten 8 000 7 000 5 500 4 900 6 700 7 700
22 Drottningholmsvägen f.d. Ramp 1453 . . . . . .
23 Drottningholmsvägen f.d. Ramp 1463 . . . . . .
24 Pampaslänken S Klarastrandsleden . 5 000 4 000 4 400 9 100 .
25 Drottningholmsvägen . . 33 000 33 400 33 300 31 800
  Hela innerstadssnittet 557 500 526 500 460 000 442 300 486 500 498 700
Källa: Trafikkontoret/Sweco
1 Stadshagsavfarten, Kristinebergspåfarten och Norra Stationsavfarten var stängda under mätperioden.
2 Ny infart pga Norra länken den 2014-11-20. En del är dubbelpassager mellan Norrtull och Roslagsvägen.
3 Ersätter punkt 17, 18 A, 24
Senast uppdaterad: 2017-06-30