Trafiken vid Bromma och Arlanda flygplatser 2010 - 2017
Traffic at Bromma and Arlanda airports              
Bromma       Arlanda      
  2010 2015 2016 2017   2010 2015 2016 2017
Landningar 32 405 28 301 29 193 29 694 95 434 112 973 117 184 124 394
Inrikes (linjefart och charter) 18 667 20 189 20 588 20 425 32 287 34 149 33 560 34 331
Utrikes (linjefart och charter) 2 920 3 699 3 250 3 494 62 479 77 358 82 071 88 366
Europatrafik 2 891 3 668 3 203 3 446 58 393 72 585 76 819 82 562
Övriga världen 29 31 47 48 4 086 4 773 5 252 5 804
Övrigt 10 818 4 413 5 355 5 775 668 1 466 1 553 1 697
Taxiflyg 548 609 808 965 257 205 278 269
Privatflyg 6 562 2 484 3 012 2 858 2 110 52 79
Skolflyg 2 297 218 341 370 2 23 30 25
Aerial work 998 834 955 1 372 188 869 964 1 025
Militär luftfart 413 268 239 210 219 259 229 299
Passagerare1, 1 000-tal 2 040 2 491 2 507 2 536 16 962 23 154 24 702 26 642
Inrikes (linjefart och charter) 1 875 2 193 2 226 2 247 4 019 5 073 5 277 5 476
Utrikes (linjefart och charter) 165 298 280 289 12 943 18 080 19 425 21 166
Europatrafik 165 298 280 289 11 360 16 093 17 239 18 786
Övriga världen - - - - 1 583 1 987 2 186 2 380
Fraktgods, ton  (linjefart och charter) 250 95 2 22 82 890 71 988 75 736 89 373
Ankommande 179 75 1 5 38 403 31 053 33 670 37 903
Avgående 71 20 1 17 44 487 40 935 42 066 51 470
Post, ton (linjefart och charter) 8 - - 25 17 838 18 850 17 995 18 488
Ankommande 8 - - 12 8 974 10 058 9 564 10 485
Avgående - - - 13   8 864 8 792 8 431 8 003
Källa: Swedavia AB/Sweco
1 Summa ankommande och avresande passagerare exkl transitpassagerare.
Senast uppdaterad: 2018-08-16