Trafiken vid Bromma och Arlanda flygplatser 2005 - 2016
Traffic at Bromma and Arlanda airports                
Bromma       Arlanda      
  2005 2010 2015 2016   2005 2010 2015 2016
Landningar 26 538 32 405 28 301 29 193 117 095 95 434 112 973 117 184
Inrikes (linjefart och charter) 13 166 18 667 20 189 20 588 49 194 32 287 34 149 33 560
Utrikes (linjefart och charter) 2 095 2 920 3 699 3 250 66 578 62 479 77 358 82 071
Europatrafik 2 082 2 891 3 668 3 203 62 608 58 393 72 585 76 819
Övriga världen 13 29 31 47 3 970 4 086 4 773 5 252
Övrigt 11 277 10 818 4 413 5 355 1 323 668 1 466 1 553
Taxiflyg 1 577 548 609 808 763 257 205 278
Privatflyg 6 306 6 562 2 484 3 012 1 2 110 52
Skolflyg 1 909 2 297 218 341 52 2 23 30
Aerial work 861 998 834 955 141 188 869 964
Militär luftfart 624 413 268 239 366 219 259 229
Passagerare1, 1 000-tal 1 343 2 040 2 491 2 507 17 101 16 962 23 154 24 702
Inrikes (linjefart och charter) 1 210 1 875 2 193 2 226 5 745 4 019 5 073 5 277
Utrikes (linjefart och charter) 133 165 298 280 11 357 12 943 18 080 19 425
Europatrafik 133 165 298 280 9 975 11 360 16 093 17 239
Övriga världen - - - - 1 382 1 583 1 987 2 186
Fraktgods, ton  (linjefart och charter) 60 250 95 2 85 209 82 890 71 988 75 736
Ankommande 5 179 75 1 44 986 38 403 31 053 33 670
Avgående 55 71 20 1 40 223 44 487 40 935 42 066
Post, ton (linjefart och charter) - 8 - - 27 114 17 838 18 850 17 995
Ankommande - 8 - - 13 685 8 974 10 058 9 564
Avgående - - - -   13 429 8 864 8 792 8 431
Källa: Swedavia AB/Sweco
1 Summa ankommande och avresande passagerare exkl transitpassagerare.
Senast uppdaterad: 2017-08-29