Skadade och dödade i vägtrafikolyckor 2015 och 2016
Persons killed or injured in road accidents. Pedestrian single (fall) accidents included
Dödade1   Skadade2  Samtliga  
  2015 2016 2015 2016 2015 2016
Trafikantgrupp
Personbil, förare3 - 1 665 610 665 611
Bilpassagerare4 - 1 719 735 719 736
Motorcykel5 2 0 123 131 125 131
Moped5 - 1 78 78 78 79
Cykel5 - 1 897 977 897 978
Gående i kollision6 2 0 291 312 293 312
Gående singel (fallolycka) 1 0 1 332 1 349 1 333 1 349
Lastbil och buss, förare4 - 0 74 65 74 65
Övriga fordon7 - 0 10 18 10 18
Totalt 5 4   4 189 4 275   4 194 4 279
Källa: Trafikkontoret/Sweco
Från och med 2014 års redovisning används sammanvägd skadegrad och trafikantkategori mellan polisens och sjukhusens rapportering.
1 Dödsfall i trafiken orsakade av självmord eller sjukdom är inte inkluderade.
2 Personer registrerade i trafikolyckor utan skador eller med osäkra skador finns ej med i sammanställningen.
3 Förare enligt polisens rapportering
4 Passagerare i personbil, lastbil, buss.
5 Både förare och passagerare.
6 Även utanför vägområde
7 Övriga fordon. Både förare och passagerare.
Senast uppdaterad: 2017-06-16