Skadade och dödade i vägtrafikolyckor 2016 och 2017
Persons killed or injured in road accidents. Pedestrian single (fall) accidents included
Dödade1   Skadade2  Samtliga  
  2016 2017 2016 2017 2016 2017
Trafikantgrupp
Personbil, förare3 1 1 610 602 611 603
Bilpassagerare4 1 2 736 760 737 762
Motorcykel5 - 3 131 104 131 107
Moped5 1 - 78 70 79 70
Cykel5 1 2 978 1 028 979 1 030
Gående i kollision6 - 6 312 292 312 298
Gående singel (fallolycka) 1 1 1 351 1 130 1 352 1 131
Lastbil och buss, förare4 - - 65 74 65 74
Övriga fordon7 - - 18 8 18 8
Totalt 5 15   4 279 4 068   4 284 4 083
Källa: Trafikkontoret/Sweco
Från och med 2014 års redovisning används sammanvägd skadegrad och trafikantkategori mellan polisens och sjukhusens rapportering.
1 Dödsfall i trafiken orsakade av självmord eller sjukdom är inte inkluderade.
2 Personer registrerade i trafikolyckor utan skador eller med osäkra skador finns ej med i sammanställningen.
3 Förare enligt polisens rapportering
4 Passagerare i personbil, lastbil, buss.
5 Både förare och passagerare.
6 Även utanför vägområde
7 Övriga fordon. Både förare och passagerare.
Senast uppdaterad: 2018-08-17