Månadsavlönade i stadens tjänst efter förvaltning och kön 2016-12-31
Monthly employed municipal employees by activity and sex    
Antal anställda        
Män Års- Kvinnor Års- Samtliga Års-
arbetare1, arbetare1, arbetare1,
    %   %   %
Verksamhetsområde
Förvaltning
Central förvaltning 192 100 571 99 763 99
Stadsledningskontoret 143 100 261 100 404 100
Revisionskontoret 6 100 12 100 18 100
Serviceförvaltningen 43 100 298 99 341 99
Teknisk service 518 99 619 99 1 137 99
Trafikkontoret2 190 99 186 99 376 99
Exploateringskontoret 93 99 123 100 216 100
Stadsbyggnadskontoret 136 100 243 100 379 100
Fastighetskontoret 99 100 67 98 166 99
Samhällsservice 5 853 97 12 871 97 18 724 97
Socialförvaltningen 289 99 824 98 1 113 99
Äldreförvaltningen 19 98 104 92 123 93
Överförmyndarförvaltningen 14 100 27 99 41 99
Utbildningsförvaltningen 4 643 98 10 560 97 15 203 97
Kulturförvaltningen 327 85 636 90 963 88
Idrottsförvaltningen 281 96 149 97 430 97
Stadsarkivet 36 98 42 98 78 98
Arbetsmarknadsförvaltningen 244 97 529 99 773 98
Övrig kommunal service 156 100 211 99 367 99
Kyrkogårdsförvaltningen 72 99 42 98 114 99
Miljöförvaltningen 84 100 169 100 253 100
Stadsdelsförvaltningarna 2 829 94 16 048 96 18 877 96
Rinkeby-Kista 194 95 1 063 97 1 257 96
Spånga-Tensta 124 97 802 98 926 98
Hässelby-Vällingby 221 96 1 392 97 1 613 97
Bromma 259 94 1 376 95 1 635 95
Kungsholmen 196 92 986 96 1 182 95
Norrmalm 129 93 709 97 838 96
Östermalm 101 93 858 96 959 96
Södermalm 299 95 1 426 96 1 725 96
Enskede-Årsta-Vantör 398 94 2 250 95 2 648 95
Skarpnäck 102 93 702 96 804 96
Farsta 206 96 1 013 96 1 219 96
Älvsjö 108 92 577 95 685 95
Hägersten-Liljeholmen 316 92 1 985 96 2 301 96
Skärholmen 176 95 909 96 1 085 96
Totalt 9 548 96 30 320 96 39 868 96
Källa: LIS/Sweco
Anm. Som månadsavlönade räknas tillsvidareanställda (dvs "fast" anställda) och tidsbegränsat anställda (vikarier).
1 Antal anställda omräknat till antal årsarbeten.
2 Här ingår Renhållningsförvaltningen.
Senast uppdaterad: 2017-06-22