Månadsavlönade i stadens tjänst efter förvaltning och kön 2017-12-31
Monthly employed municipal employees by activity and sex    
Antal anställda        
Män Års- Kvinnor Års- Samtliga Års-
arbetare1, arbetare1, arbetare1,
    %   %   %
Verksamhetsområde
Förvaltning
Central förvaltning 200 100 590 99 790 99
Stadsledningskontoret 143 100 272 99 415 99
Revisionskontoret 7 100 11 100 18 100
Serviceförvaltningen 50 100 307 98 357 99
Teknisk service 535 99 654 99 1189 99
Trafikkontoret2 191 99 199 99 390 99
Exploateringskontoret 105 100 135 100 240 100
Stadsbyggnadskontoret 141 100 252 99 393 99
Fastighetskontoret 98 99 68 99 166 99
Samhällsservice 5971 97 13052 97 19023 97
Socialförvaltningen 281 100 784 99 1065 99
Äldreförvaltningen 20 95 115 94 135 94
Överförmyndarförvaltningen 14 100 36 100 50 100
Utbildningsförvaltningen 4740 98 10705 97 15445 97
Kulturförvaltningen 335 87 631 90 966 89
Idrottsförvaltningen 284 96 147 97 431 96
Stadsarkivet 41 99 45 98 86 99
Arbetsmarknadsförvaltningen 256 98 589 98 845 98
Övrig kommunal service 156 100 219 99 375 99
Kyrkogårdsförvaltningen 68 99 47 98 115 99
Miljöförvaltningen 88 100 172 100 260 100
Stadsdelsförvaltningarna 2969 94 16345 96 19314 96
Rinkeby-Kista 208 95 1072 97 1280 97
Spånga-Tensta 128 97 810 98 938 98
Hässelby-Vällingby 242 96 1419 98 1661 97
Bromma 292 95 1411 95 1703 95
Kungsholmen 208 93 978 96 1186 95
Norrmalm 133 92 712 97 845 96
Östermalm 119 92 907 96 1026 96
Södermalm 305 96 1453 97 1758 97
Enskede-Årsta-Vantör 399 94 2274 96 2673 95
Skarpnäck 123 90 765 96 888 95
Farsta 216 95 1073 96 1289 96
Älvsjö 102 93 587 95 689 95
Hägersten-Liljeholmen 317 93 1994 96 2311 96
Skärholmen 177 94 890 96 1067 95
Totalt 9 831 98 30 860 98 40 691 98
Källa: LIS/Sweco
Anm. Som månadsavlönade räknas tillsvidareanställda (dvs "fast" anställda) och tidsbegränsat anställda (vikarier).
1 Antal anställda omräknat till antal årsarbeten.
2 Här ingår Renhållningsförvaltningen.
Senast uppdaterad: 2018-08-30