Anställda (årsarbetare1) i stadens kommunala aktiebolag 2010-2014
Employed persons (yearly workers) in city owned companies      
Antal anställda
  2010 2011 2012 2013 2014
Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB
(moderbolag) 6 6 5 6 6
Fastighetsgruppen
AB Svenska Bostäder 362 296 295 308 309
AB Familjebostäder 288 283 267 277 265
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 81 68 83 88 73
AB Stockholmshem 312 290 302 290 297
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 165 164 151 161 196
S:t Erik Markutveckling AB 2 2 3 5 4
Industrigruppen
Stockholm Vatten AB 407 374 397 392 429
Stockholms Hamn AB 142 146 135 135 151
Stockholms Stads Parkerings AB 80 77 76 77 75
AB Stokab 100 81 94 94 90
Övriga bolag
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 13 14 14 16 18
Stockholms Stadsteater AB 339 322 330 2384 445
S:t Erik Försäkrings AB 6 6 4 6 7
S:t Erik Livförsäkring AB 3 3 3 3 2
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 70 71 73 76 86
Stockholm Business Region AB 79 67 73 74 75
Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB 34 3.  -  -  - 
Övriga majoritetsägda aktiebolag
Mässfastigheter i Stockholm AB 229 228 235 201 261
Totalt 2 718 2 498 2 520 2 593 2 789
Källa: Stockholms stadshus AB årsredovisning
Anm. Endast bolag med anställda ingår.
1 Antal anställda omräknat till antal årsarbeten.
2 Kulturhuset på Kulturförvaltningen har övergått till Stockholms Stadsteater AB.
3 Försäljning har skett.
Senast uppdaterad: 2015-08-04