Anställda (årsarbetare1) i stadens kommunala aktiebolag 2013-2017
Employed persons (yearly workers) in city owned companies      
  2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB
(moderbolag) 6 6 7 7 8
Fastighetsgruppen
AB Svenska Bostäder 308 309 312 323 324
AB Familjebostäder 277 265 311 292 301
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 88 73 68 75 81
AB Stockholmshem 290 297 318 323 345
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 161 196 173 182 204
S:t Erik Markutveckling AB 5 4 4 4 5
Industrigruppen
Stockholm Vatten AB 392 429 477 535 567
Stockholms Hamn AB 135 151 152 166 167
Stockholms Stads Parkerings AB 77 75 73 69 69
AB Stokab 94 90 90 92 96
Övriga bolag
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 16 18 17 18 17
Stockholms Stadsteater AB 3842 445 476 462 479
S:t Erik Försäkrings AB 6 7 7 7 6
S:t Erik Livförsäkring AB 3 2 3 3 3
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 76 86 88 95 97
Stockholm Business Region AB 74 75 77 65 63
Övriga majoritetsägda aktiebolag
Mässfastigheter i Stockholm AB 201 261 254 270 216
Totalt 2 593 2 789 2 905 2 988 3 048
Källa: Stockholms stadshus AB årsredovisning
Anm. Endast bolag med anställda ingår.
1 Antal anställda omräknat till antal årsarbeten.
2 Kulturhuset på Kulturförvaltningen har övergått till Stockholms Stadsteater AB.
Senast uppdaterad: 2018-08-23