SCBs arbetskraftsundersökningar.
Befolkning i åldrarna 15-74 år efter sysselsättningsstatus 2016.
Population by employment status          
Årsmedeltal, 1 000-tal      
  Män % Kvinnor % Totalt %
Sysselsatta efter anställningsform
Fast anställda 191.7 54.2 194.4 54.2 386.1 54.2
Tidsbegränsat anställda 34.3 9.7 45.6 12.7 79.9 11.2
Företagare 40.3 11.4 20.1 5.6 60.4 8.5
Sysselsatta, totalt 266.4 75.4 260.1 72.5 526.5 73.9
Arbetslösa 17.7 5.0 16.4 4.6 34.1 4.8
I arbetskraften 284.2 80.4 276.5 77.1 560.6 78.7
Ej i arbetskraften 69.4 19.6 82.2 22.9 151.6 21.3
Samtliga 353.5 100.0 358.7 100.0 712.2 100.0
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-28