SCBs arbetskraftsundersökningar.
Befolkning i åldrarna 15-74 år efter sysselsättningsstatus 2017.
Population by employment status          
Årsmedeltal, 1 000-tal      
  Män % Kvinnor % Totalt %
Sysselsatta efter anställningsform
Fast anställda 197,0 55,7 195,7 54,6 392,7 55,1
Tidsbegränsat anställda 37,5 10,6 45,5 12,7 82,9 11,6
Företagare 38,0 10,7 20,7 5,8 58,7 8,2
Sysselsatta, totalt 272,5 77,1 261,9 73,0 534,3 75,0
Arbetslösa 16,9 4,8 17,5 4,9 34,4 4,8
I arbetskraften 289,4 80,6 279,4 77,0 568,7 78,8
Ej i arbetskraften 69,8 19,4 83,5 23,0 153,3 21,2
Samtliga 359,2 100,0 362,9 100,0 722,1 100,0
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-05-25