SCBs arbetskraftsundersökningar.
Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal 1975-2017.
Labour force investigations            
Arbetskraftstal1, %   Frånvarotal2, %   Arbetslöshetstal3, %  
  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
År
1975 78,0 63,4 70,3 14,9 18,4 16,6 1,0 1,0 1,0
1980 88,0 81,8 84,8 16,3 20,9 18,6 1,3 0,9 1,1
1985 87,1 85,9 86,5 14,5 20,2 17,4 2,2 1,0 1,6
1990 88,7 86,8 87,8 14,0 21,6 17,9 1,1 1,0 1,0
1995 82,4 80,8 81,6 12,9 19,0 16,0 7,1 6,0 6,5
2000 83,1 80,9 82,0 13,2 18,5 15,9 3,8 2,6 3,2
2005 78,6 73,7 76,1 13,8 18,7 16,2 7,7 6,3 7,0
2010 79,8 74,3 77,1 12,6 19,1 15,8 6,3 7,0 6,7
2011 80,0 75,0 77,5 12,3 18,5 15,3 6,6 6,5 6,6
2012 79,5 75,4 77,4 13,9 19,5 16,6 7,0 7,0 7,0
2013 81,2 76,3 78,7 14,5 18,9 16,6 6,9 6,2 6,6
2014 81,3 77,2 79,2 14,4 18,7 16,5 7,2 7,0 7,1
2015 80,6 77,2 78,9 14,7 19,3 17,0 7,0 6,9 6,9
2016 80,4 77,1 78,7 13,4 18,2 15,8 6,2 5,9 6,1
2017 80,6 77,0 78,8 13,3 17,8 15,5 5,8 6,3 6,1
Källa: SCB/Sweco
Anm. Ny AKU har införts fr o m 2005 vilket försvårar jämförelser med tidigare år. 
Frånvarotalen gäller t o m år 1985 åldrarna 16-74 år, därefter åldrarna 16-64 år fram till 2005. Från och
med 2005 används åldrarna 15-74 år.
Arbetskraftstalen och arbetslöshetstalen gäller under året 1975 åldrarna 16-74 år, därefter
åldrarna 16-64 år t o m 2005. Från och med 2005 används åldrarna 15-74 år. Värdena för år 1990 
har justerats p g a förändrade mätmetoder i AKU. 
1 Arbetskraft i % av befolkningen.
2 Frånvarande i % av sysselsatta.
3 Arbetslösa i % av arbetskraften.
Senast uppdaterad: 2018-08-23