Arbetslösa och lediga platser 2007-2017
Unemployment and vacancies          
Arbetslösa anmälda vid arbetsförmedlingen     Lediga Varslade
Män Kvinnor Totalt 18-24 år Långtids- Utrikes platser2  personer
          arbetslösa1 födda    
År
2007 7 772 6 827 14 599 1 662 4 532 6 417 17 721 3 331
2008 6 697 6 012 12 709 1 321 3 250 5 982 10 668 6 771
2009 10 120 8 816 18 936 2 151 5 012 8 856 6 360 10 068
2010 10 771 10 196 20 967 2 447 6 468 10 453 8 448 5 495
2011 9 834 10 028 19 862 2 254 6 116 10 730 10 854 5 955
2012 10 170 9 800 19 969 2 317 5 879 10 898 10 823 8 098
2013 10 768 10 140 20 908 2 446 5 826 11 430 10 458 6 824
2014 10 704 9 699 20 403 2 177 6 600 11 411 13 189 6 281
2015 10 070 9 110 19 180 1 837 6 045 11 103 17 079 6 008
2016 9 583 8 556 18 139 1 583 5 544 10 686 22 129 6 473
2017 10 006 9 107 19 113 1 635 6 255 11 862 19 553 4 192
Källa: Arbetsförmedlingen/Sweco
Anm. Årssiffrorna är medeltal av månadssiffrorna vilka avser läget vid månadens slut.
1 Arbetslösa under 25 år över 100 dagar och arbetslösa över 25 år över 6 månader. Efter 2016
redovisas långtidsarbetslösa som "utan arbete mer än 12 månader". 
2 Nyanmälda lediga platser med varaktighet över 10 dagar.
Senast uppdaterad: 2018-08-23